BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Podmenu
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dokumenty
6/DTZ/RB/2018 Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
4/DTZ/RB/2018 Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewaniai ciepłej wody w zasobach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp z o.o
3/DTZ/RB/2018 Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich i ciesielskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
5/DPZ/U/2018 Usługi pielęgnacji zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 2/DZP/RB/2018 -wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 1/DPZ/RB/2018 - wymiana i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
Nr sprawy 16/DPZ/RB/2017 -wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk
Nr Sprawy 12/DPZ/RB/2017 Wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk,
Nr sprawy 13/DPZ/RB/2017 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"
Nr sprawy 10/DPZ/RB/2017 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 2/WR/2017 Zamówienie uzupełniające do postępowania na remont lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w przedmiocie robót realizowanych w lokalu przy ul. Sportowej 43/1 w Słupsku.
Nr sprawy 9/DPZ/RB/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długiej 2 w Słupsku
Nr sprawy 1/WR/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 37-38 w Słupsku
Nr sprawy 8/DPZ/RB/2017 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 7/DPZ/RB/2017 Termomodernizacja budynku komunalnych w Słupsku
Nr sprawy 6/DPZ/RB/2017 Modernizacja drogi wewnetrznej przy ul. Hubalczyków 8 w Słupsku
Nr sprawy: 4/DPZ/RB/2017: "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"
Nr sprawy 2/IZ/DPZ/2017 - "PUMPTRACK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017"
PUMPTRACK II - Słupsk Miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017
Nr sprawy 19/DPZ/RB/2016 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 20/DPZ/RB/2016 Wymiana stolarki okiennej w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 21/DPZ/RB/2016 Roboty ogólnobudowlane murarsko - tynkarsko - malarskie - stolarsko - ciesielskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska
Nr sprawy 22/DPZ/RB/2016 Roboty zduńskie -remont i wznoszenie pieców kaflowych w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku oraz dostawa kafli piecowych
23/DPZ/RB/2016 Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
24/DPZ/RB/2016 Roboty sanitarne - remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 5/WR/2016 Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 37 i 38
Nr sprawy 4/WR/2016 Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 39
Nr sprawy 6/IZ-DPZ/2016 "Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w. - izolacja fundamentów".
Nr sprawy 18/DPZ/RB/2016 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Nr sprawy 17/DPZ/RB/2016 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 16/DPZ/RB/2016 Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych zlokalizowanych w Słupsku przy ulicy Długiej
Nr sprawy 2/WR/2016 Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20
Nr sprawy 15/DPZ/RB/2016 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 14/DPZ/RB/2016 Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 24
Nr sprawy 13/DPZ/RB/2016 Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20
Nr sprawy: 12/DPZ/RB/2016 Remont nawierzchni utwardzonych na działce nr 628 i 629 przy ulicy Szymanowskiego w Słupsku
10/DPZ/RB/2016 REMONT LOKALI KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O.O. W SŁUPSKU
Nr sprawy 4/IZ-DPZ/2016 Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w.
Nr sprawy: 2/IZ-DPZ/2016 Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej
Nr sprawy 6/DPZ/RB/2016 REMONT LOKALI KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O.O.W SŁUPSKU
Nr sprawy: 1/IZ-DPZ/2016 PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
Nr sprawy: 1/DPZ/RB/2016 Roboty sanitarne - remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1339839