Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Podmenu
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Dokumenty
21/DTZ/P/RB/2020 Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.
20/DTZ/P/RB/2020Wykonywanie robót budowlanych, murarsko-tynkarsko-malarskich oraz stolarsko-ciesielskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku"
16/DTZ/P/RB/2020 Wymiana i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
19/DTZ/P/U/2020"Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
17/DTZ/P/RB/2020 " Wykonania robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. Słupsk"
18/DTZ/U/2020 Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
15/DTZ/P/RB/2020 Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych przy ul Poniatowskiego 27c oraz M.C. Skłodowskiej 12 w Słupsku będących 100% własnością Miasta Słupsk
14/DTZ/P/U/2020 : "Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i odbioru przesyłek pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ich ewentualnych zwrotów, na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
13/DTZ/P/U/2020 "Usługa utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku
12/DTZ/P/RB/2020 Likwidacja PGW, montaż bojlerów elektrycznych wraz z przystosowaniem instalacji elektrycznej w lokalach Miasta Słupsk będących w zarządzaniu PGM Sp. z o.o."
10/DTZ/P/RB/2020 STARE NA NOWE Wymiana placu zabaw dla dzieci wraz z chodnikami okalającymi ul Mikołajską 5 i 6 w Słupsku będących 100% własnością Miasta Słupsk "
9/DTZ/P/RB/2020 Wykonanie rozbiórki części budynku gospodarczego przy ul. Polna 1 oraz obiektów budowalnych przy ul Chełmońskiego 11, 12, 14a, 14, 15, 16, 17, 18 w Słupsku będącego 100% własnością Miasta Słupsk
7_RW_RB_2020 ".Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta budynku przy ul. Polna 1
8/DTZ/P/RB/2020 "Wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego przy ul Kopernika 35a w Słupsku będącego 100% własnością Miasta Słupsk "
6/RW/RB/2020 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy Armii Krajowej 7
5/RW/RB/2020 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Jaracza 17, Kołłątaja 47
4/RW/RB/2020 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy Armii Krajowej 7
7/DTZ/P/RB/2020 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzła cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jaracza 27 i Jaracza 17 będących 100% własnością Miasta Słupsk."
3/RW/RB/2020 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy Wojska Polskiego 5
"Dokończenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ul Jana Sobieskiego 3"
6/DTZ/P/RB/2020 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
2/RW/RB/2020 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Armii Krajowej 2
5/DTZ/P/U/2020 Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
4/DTZ/P/RB/2020 Docieplenie elewacji od strony podwórka budynków komunalnych przy ul. Poniatowskiego 12, 13,14, 15, 16, 17, 19
1/RW/RB/2020 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy Mickiewicza 54-55
1/DTZ/O/U/2020 świadczenie usługi całodobowej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) ochrony fizycznej oraz 10 godzinnej ochrony dziennej i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa - budynku użyteczności publicznej przy ul. J. Pawła II nr1 w Słupsku us
2/DTZ/P/U/2020 Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
1/DTZ/P/U/2020 Usługi pielęgnacji zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku"
30/DTZ/P/RB/2019 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
28/DTZ/P/U/2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji c.o. i c.w.u., węzłów cieplnych i wszystkich instalacji oraz przyłączy na potrzeby tych węzłów dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Jaracza 17;Poniatows
27/DTZ/P/RB/2019 "Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych przy ul. Wita Stwosza 9, Sierpinka 3a, oraz Niemcewicza 21"
15/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska- budynku przy ul.Mickiewicza 54-55 oraz Armii Krajowej 2
26/DTZ/P/RB/2019 Docieplenie elewcji od strony podwórka budynków komunalnych przy ul. Poniatowskiego 20,21,22,23,24 w Słupsku
25/DTZ/P/RB/2019 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
24/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych przy ul Sygietyńskiego 10 będącego 100% własnością Miasta Słupsk
22/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie robót polegających na budowie instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia podwórka oraz wiaty śmietnikowej i drogi dojazdowej wraz z chodnikami przy ul Długiej 37-40 będącej własnością Miasta Słupsk
13/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Jaracza 17, Polna 1, Kołłątaja 47
12/RW/RB/2019Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budyneki przy Armii Krajowej 11, Pl.Powstańców Warszawy 2
20/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu użytkowym Deotymy 24-25 w Słupsku
19/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych przy ul Długiej 40A będącego 100% własnością Miasta Słupsk
11/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy ul. Armii Krajowej 7
17/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach mieszkalnych będących własnością Miasta Słupsk
10/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy Armii Krajowej 7
9/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Mickiewicza 7, Armii Krajowej 34 i Sienkiewicza 5a
16/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie łazienek i toalet w mieszkaniach komunalnych nr 2,3,4,5,6,8,9,10,12 wraz z wykonaniem pionów kanazlizacyjnych przy ul Długiej 33
15/DTZ/R/RB/2019 Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych przy ul Krasińskiego 21, Niedziałkowskiego 1, Skłodowskiej 10-11, H. Pobożnego 1, Szczecińskiej 89,90,92, Podgórna 19
7/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Jaracza 13, H. Pobożnego 16
14/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnego przy ul. Długiej 4 "
6/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy Sienkiewicza 5a, Żeromskiego 4, A. Łajming 4, Polna 7
13/DTZ/P/RB/2019 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"
12/DTZ/P/RB/2019 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzła cieplnego w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jaracza 13 oraz przy ul. Polnej 1 będących własnością Miasta Słupsk
"Budowa instalacji teletechnicznych, telekomunikacyjnych i elektrycznych w obiekcie Zespołu szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku przy ul Jana III Sobieskiego 3".
5/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy Sygietyńskiego 11
11/DTZ/P/RB/2019 "Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnego przy ul. Długiej 4"
10/DTZ/P/RB/2019 Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
4/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Satrego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynek przy ul. Żeromskiego 4
3/RW/RB/2019 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy Długa 40, Zamkowa 1
9/DTZ/P/U/2019 Usługi tnasportowe i porządkowe w nieruchomosciach stanowiących zasób komunalny MIasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.
8/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie robót polegajacych na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących włsność Miasta Słupska
7/DTZ/P/RB/2019 Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.
6/DTZ/P/RB/2019 Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnego wraz z zabudowaniami przyległymi przy ul. Płowieckiej 2
5/DTZ/P/RB/2019 Wykonania robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. Słupsk"
1/DTZ/O/U/2019 :" świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej oraz ochrony dziennej i zabezpieczenia nieruchomości Skarbu Państwa - budynku użyteczności publicznej przy ul. J. Pawła II nr1
4/DTZ/P/RB/2019 Wykonywanie robót budowlanych, murarsko-tynkarsko-malarskich oraz stolarsko-ciesielskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku"
3/DTZ/P/RB/2019 "Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o."
1/DTZ/P/RB/2019 Wymiana i bieżąca konserawcja instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
11_RW_RB_2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta
27/DTZ/U/2018 wykonanie usług kominiarskich w nieruchomosciach MIasta Słupska administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
25/DTZ/U/2018 wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
24/DTZ/RB/2018 Wykonanie remontu dachu oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Kołłątaja 23 -23of w Słupsku
20/DTZ/RB/2018 Wykonanie remontu dachu oraz klatek schodowych w budynku przy ul. Kołłątaja 23-23of w Słupsku
23/DTZ/RB/2018 Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnych ul Długa 33, ul Sierpinka 12 oraz komórki lokatorskiej przy ul Św. Piotra 19
8/RW/RB/2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska
22/DTZ/RB/2018 Remont lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupsk
21/DTZ/RB/2018 Wymiana nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym ul.Władysława IV 11 i 13 oraz wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach mieszklanych ul. Wyspiańskiego 10 i 11 w Słupsku
9_RW_RB_2018 ".Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Ogrodowa 19",
19/DTZ/RB/2018 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"
18/DTZ/RB/2018 Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych przy ul. Jaracza13, Płowieckiej2 oraz Długiej 37-39
17 /DTZ/RB/2018 Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych przy budynku mieszkalnym ul. Wazów 1
16/DTZ/RB/2018 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Długa 24 będącym własnością Miasta Słupska
6/RW/RB/2018 .Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynku przy ul. Ogrodowa 19
14/DTZ/RB/2018 Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych przy budynku mieszkalnym ul. Wazów 1 oraz budowa parkingu przy ul Lutosławskiego 4
13/DTZ/U/2018 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Długiej i Płowieckiej wraz z nadzorem autorskim.
3/RW/RB/2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska
12/DTZ/RB/2018 Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w istniejących budynakch mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Długa 2,20,24,37,38,39 będących własnością Miasta Słupsk
"Wymiana konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem z papy termozgrzewalnej, wymianą obróbek blacharskich, przemurowaniem kominów oraz wymianą warstw stropu nad III piętrem budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica
11/DTZ/RB/2018 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
5/RW/RB/2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska - budynki przy ul. Długa 18, Długa 21-22
9/DTZ/RB/2018 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
8/DTZ/RB/2018 Remont lokali komunalnych wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupsk
1_RW_RB_2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska
7/DTZ/RB/2018 Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.
2_RW_RB_2018 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska
6/DTZ/RB/2018 Wykonywanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
4/DTZ/RB/2018 Wykonanie robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewaniai ciepłej wody w zasobach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp z o.o
3/DTZ/RB/2018 Wykonywanie robót murarskich, tynkarskich, malarskich, stolarskich i ciesielskich w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
5/DPZ/U/2018 Usługi pielęgnacji zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 2/DZP/RB/2018 -wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk, będących w zarządzie PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 1/DPZ/RB/2018 - wymiana i bieżąca konserwacja instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.
Nr sprawy 16/DPZ/RB/2017 -wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk
Nr Sprawy 12/DPZ/RB/2017 Wykonywanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących 100% własność Miasta Słupsk,
Nr sprawy 13/DPZ/RB/2017 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"
Nr sprawy 10/DPZ/RB/2017 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 2/WR/2017 Zamówienie uzupełniające do postępowania na remont lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w przedmiocie robót realizowanych w lokalu przy ul. Sportowej 43/1 w Słupsku.
Nr sprawy 9/DPZ/RB/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Długiej 2 w Słupsku
Nr sprawy 1/WR/2017 Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Długiej 37-38 w Słupsku
Nr sprawy 8/DPZ/RB/2017 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 7/DPZ/RB/2017 Termomodernizacja budynku komunalnych w Słupsku
Nr sprawy 6/DPZ/RB/2017 Modernizacja drogi wewnetrznej przy ul. Hubalczyków 8 w Słupsku
Nr sprawy: 4/DPZ/RB/2017: "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska"
Nr sprawy 2/IZ/DPZ/2017 - "PUMPTRACK II - Słupsk miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017"
PUMPTRACK II - Słupsk Miastem dla rowerów - Słupski Budżet Partycypacyjny 2017
Nr sprawy 19/DPZ/RB/2016 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 20/DPZ/RB/2016 Wymiana stolarki okiennej w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 21/DPZ/RB/2016 Roboty ogólnobudowlane murarsko - tynkarsko - malarskie - stolarsko - ciesielskie w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupska
Nr sprawy 22/DPZ/RB/2016 Roboty zduńskie -remont i wznoszenie pieców kaflowych w nieruchomościach będących własnością Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku oraz dostawa kafli piecowych
23/DPZ/RB/2016 Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
24/DPZ/RB/2016 Roboty sanitarne - remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
Nr sprawy 5/WR/2016 Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 37 i 38
Nr sprawy 4/WR/2016 Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych w Słupsku przy ul. Długiej 39
Nr sprawy 6/IZ-DPZ/2016 "Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w. - izolacja fundamentów".
Nr sprawy 18/DPZ/RB/2016 "Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
Nr sprawy 17/DPZ/RB/2016 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 16/DPZ/RB/2016 Remont pokryć i konstrukcji dachowych w nieruchomościach komunalnych zlokalizowanych w Słupsku przy ulicy Długiej
Nr sprawy 2/WR/2016 Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20
Nr sprawy 15/DPZ/RB/2016 Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Nr sprawy 14/DPZ/RB/2016 Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 24
Nr sprawy 13/DPZ/RB/2016 Termomodernizacja wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Słupsku przy ul. Długiej 20
Nr sprawy: 12/DPZ/RB/2016 Remont nawierzchni utwardzonych na działce nr 628 i 629 przy ulicy Szymanowskiego w Słupsku
10/DPZ/RB/2016 REMONT LOKALI KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O.O. W SŁUPSKU
Nr sprawy 4/IZ-DPZ/2016 Renowacja elewacji budynku zabytkowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku - dawnego kościoła p.w. św. Mikołaja z XIV w.
Nr sprawy: 2/IZ-DPZ/2016 Remont budynku przy ul. Partyzantów 26 Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych - renowacja zabytkowej elewacji, wymiana stolarki okiennej, wykonanie instalacji hydrantowej
Nr sprawy 6/DPZ/RB/2016 REMONT LOKALI KOMUNALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ MIASTA SŁUPSKA ZARZĄDZANYCH PRZEZ PGM SP. Z O.O.W SŁUPSKU
Nr sprawy: 1/IZ-DPZ/2016 PUMPTRACK - SŁUPSK MIASTEM DLA ROWERÓW
Nr sprawy: 1/DPZ/RB/2016 Roboty sanitarne - remonty instalacji wodnych i kanalizacyjnych w nieruchomościach komunalnych znajdujących się w zasobie Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5646641