Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

  Słupsk, dnia 19.04.2019 r

 

Nr sprawy: 11/DTZ/P/RB/2019

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

"Wykonanie rozbiórki budynków mieszkalnego przy ul. Długiej 4 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

UWAGA ZMIANA TERINU

termin skladania ofert ustala sie na dzień 10.05. 2019 roku,

godziny skladania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

 Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
nie później niż do dnia   06 maja 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 maja 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 -  Projekt budowlany

Załącznik Nr 9 – Przedmiary

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 539637-N-2019.pdf6 057,83 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc57,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc60,50 kB
Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc47,00 kB
Zał. 6 - Wzór umowy.doc132,50 kB
Zał. 7 - Wykaz osób.doc38,50 kB
Zał. 8 -Projekt Budowlany.zip9 080,93 kB
Zał. 9 - Przedmiar robót.pdf312,40 kB
Pismo dotyczące zamieszczenia Siwz.pdf224,17 kB
SIWZ.pdf10 271,64 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf134,06 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf556,09 kB
Unieważnienie .postępowania.pdf863,99 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-04-19, godz. 08:08)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-04-24, godz. 11:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626689