Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż od 25 maja 2018 r. że będą  Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku z siedzibą przy ul. Tuwima 4, tel.: 59 84252 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pani/Pana Wspólnota Mieszkaniowa, Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. Tuwima 4 jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy przetwarzania.
 2. PGM Sp. z o.o. siedzibą w Słupsku przy ul. Tuwima 4, : 59 842 52 22, adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl; działając w imieniu administratora i jako przetwarzający dane osobowe  powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 59 842 52 22 lub pod adres  email   ido@pgm.slupsk.pl;
 3. PGM Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane, które są niezbędne do wykonania Umowy o Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomością Wspólną.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane  przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,  przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Pani /Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom,  świadczącym usługi  na rzecz Wspólnoty  Mieszkaniowej.
 6. W związku z przetwarzaniem przez PGM Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania swoich danych,
  • prawo do usunięcia swoich danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania(jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych  narusza  przepisy Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw danych osobowych.
 8. Dane osobowe przechowywane będą, przez okres wymagany przepisami prawa.
 9. Dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu:
Udostępnił: Maciej Leśniak (2018-06-06, godz. 14:10)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2018-06-06, godz. 14:10)
Odwiedzin: 4462

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474660