Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 19/DTZ/P/U/2020

Zamawiający:                                                                           

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o

Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia  5 stycznia 2021 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 - Wykaz wyposażenia

Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 768633-N-2020.pdf6 529,78 kB
SIWZ.pdf10 485,99 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc83,00 kB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc37,00 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc37,00 kB
Załącznik nr 4- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc34,00 kB
Załącznik nr 5- Wykaz usług.docx19,02 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz wyposażenia.doc40,00 kB
Załacznik nr 7 - wzór umowy.doc77,00 kB
Unieważnienie postępowanie.pdf298,51 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-12-21, godz. 08:42)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-12-21, godz. 08:43)
Odwiedzin: 979

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556949