Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. Ogrodowa 19

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  16 sierpnia 2018 r.  do  godz. 900.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 sierpnia 2018 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Ogrodowa 19

 9. Projekt budowlany – Ogrodowa 19

 10. STWiOR – Ogrodowa 19

 11. Przedmiar robót – Ogrodowa 19

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 586607-N-2018.pdf4 975,88 kB
Siwz Ogrodowa 19 .pdf14 616,35 kB
Zał. 1 - Formularz oferty.doc126,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc112,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc114,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc268,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc100,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc90,50 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc97,00 kB
Zał. 8 - Ogrodowa 19 Opis przedmiotu zamówienia.doc47,50 kB
Zał 9 Projekt Ogrodowa 19.zip11 054,54 kB
Zał 10- STWiOR Ogrodowa 19.zip2 994,55 kB
Zał 11- przedmiary Ogrodowa 19.zip936,40 kB
Informacja z otwarcia ofert i unieważnienie.pdf513,30 kB
Informacja o unieważnieniu postepowania.pdf452,23 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-07-31, godz. 11:29)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-07-31, godz. 11:22)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626622