Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                             Nr spr. 16/DTZ/RB/2018

 

Zamawiający:                                                                       

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

http://www.pgm.slupsk.pl/

e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

 

Budowa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnych przy
 ul. Długa 24 będącym własnością Miasta Słupsk

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4, 
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 07 .09.2018r. do godz.: 9:00.

2. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.09.2018 roku o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZP400PodgladOpublikowanego.html87,83 kB
SIWZ.pdf13 809,02 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc59,00 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc40,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc38,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc48,00 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc39,00 kB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy na roboty instalacyjne.doc192,00 kB
Załącznik nr 8 - STWOIR-Długa 2,20,24.zip788,80 kB
Załącznik nr 9-projekt c.o. Długa 24.zip5 540,73 kB
Załącznik nr 10-projekt c.w Długa 24.zip2 124,91 kB
Załącznik nr 11 -projekt wymiennik Długa 24.zip16 284,66 kB
Załącznik nr 12-przedmiary Długa 24.zip695,49 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf544,79 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf442,34 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-08-23, godz. 13:41)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-08-23, godz. 13:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626765