Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony 

Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia   5 listopada  2018 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 5 listopada  2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki do SIWZ:

1.         Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

2.         Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.         Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania  

4.         Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.         Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

6.         Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7.         Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

8.         Załącznik Nr 8 – przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 638259-N-2018.pdf6 522,61 kB
Siwz.pdf12 673,71 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc61,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,00 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc38,50 kB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.doc139,00 kB
Załącznik nr 8 -Przedmiary .zip13 344,88 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf486,10 kB
Zmina informacji z otwarcia ofert.pdf259,04 kB
Zawiadomienie o wyborze .pdf585,54 kB
Zmiana zawiadomienia.pdf267,84 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf524,27 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-10-18, godz. 13:53)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-10-18, godz. 13:51)
Odwiedzin: 1911

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409364