Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

 

 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynki przy
ul. Długa 18, Długa 21-22, Długa 40, Polna 3, Sygietyńskiego 11

  

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  31 lipca 2018 r.  do  godz. 900.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 lipca 2018 r. o godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. UWAGA: zmieniono termin składania i otawrcia ofert na dzień            6 sierpnia 2018 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
  5. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 18

 9. Projekt budowlany – Długa 18

 10. STWiOR – Długa 18

 11. Przedmiar robót – Długa 18

 12. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długa 21-22

 13. Projekt budowlany – Długa 21-22

 14. STWiOR – Długa 21-22

 15. Przedmiar robót – Długa 21-22

 16. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 40

 17. Projekt budowlany – Długa 40

 18. STWiOR – Długa 40

 19. Przedmiar robót – Długa 40

 20. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Polna 3

 21. Projekt budowlany – Polna 3

 22. STWiOR – Polna 3

 23. Przedmiar robót – Polna 3

 24. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Sygietyńskiego 11

 25. Projekt budowlany – Sygietyńskiego 11

 26. STWiOR – Sygietyńskiego 11

 27. Przedmiar robót – Sygietyńskiego 11

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf8 382,24 kB
Siwz.pdf18 212,04 kB
Zał. 1 - Formularz oferty.doc110,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc90,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc92,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc245,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc89,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc69,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc76,00 kB
Zał. 8 - szczególowy opis Długa 18.doc35,00 kB
Zał. 9 Projekt budowlany Długa 18.zip7 326,21 kB
Zał. 10- STWiOR- Długa 18.pdf495,80 kB
Zał. 11 Przedmiar Długa 18.zip455,31 kB
Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc42,00 kB
Zał .13 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip15 151,82 kB
Zał. 14 - STWiOR Długa 21-22.pdf343,61 kB
Zał 15-Przedmiary robót Długa 21-22.zip1 563,85 kB
Zał. 16- opis przedmiotu zamówienia Długa 40.doc47,00 kB
Zał. nr 17 projekt budowlany Długa 40.zip5 805,36 kB
Zał. 18 - STWiOR - Długa 40.pdf541,37 kB
Zał. 19- przedmiar robót - Długa 40.pdf336,38 kB
Zał. 20 - opis przedmiotu zamówienia - Polna 3.doc38,50 kB
Zał. 21-22 projekt budolwany i STWOiRPolna 3.zip19 982,20 kB
Zał. 23 - przedmiar robót - Polna 3.pdf248,76 kB
Zał. 24 - opis przedmiotu zamóweinia - Sygietyńskiego 11.doc40,50 kB
Zał 25-projekt budowlany Sygietyńskiego 11.zip7 911,51 kB
Zał. 26 - STWiOR- sygietyńskigo 11.doc521,50 kB
Zał. 27 - przedmiar robót - Sygietyńskiego 11.pdf338,80 kB
zmiana treści SIWZ.pdf474,85 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html20,21 kB
Zał. 1-popr. - Formularz oferty.doc113,50 kB
Zał. 24 popr. - opis przedmiotu zamóweinia - Sygietyńskiego 11.doc42,50 kB
przedmiar robót zagospodarowania terenu - Sygietyńskiego11.pdf1 244,95 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf1 003,13 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu cz 1 .pdf475,88 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty cz4 i 5.pdf966,90 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 i 3.pdf876,71 kB
Informacja o zamknięciu postępowania dla cz.5.pdf660,98 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-07-13, godz. 14:37)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-07-30, godz. 10:51)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626673