Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynki przy ul. Długa 18,  Długa 21-22

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  11 czerwca 2018 r.  do  godz. 1000.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 czerwca 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 18

 9. Projekt budowlany – Długa 18

 10. STWiOR – Długa 18

 11. Przedmiar robót – Długa 18

 12. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długa 21-22

 13. Projekt budowlany – Długa 21-22

 14. STWiOR – Długa 21-22

 15. Przedmiar robót – Długa 21-22

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 563922-N-2018.pdf4 769,53 kB
SIWZ.pdf14 962,59 kB
Zał. 1 - Formularz oferty.doc165,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc152,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc153,50 kB
Zał. 4- umowa.doc311,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc88,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc130,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc138,00 kB
Zał. 8 - szczególowy opis Długa 18.doc34,50 kB
Zał. 9 Projekt budowlany Długa 18.zip7 326,21 kB
Zał. 10- STWiOR- Długa 18.pdf495,80 kB
Zał. 11 Przedmiar Długa 18.zip455,31 kB
Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc42,00 kB
Zał .13 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip15 151,82 kB
Zał. 14 - STWiOR Długa 21-22.pdf343,61 kB
Zał 15-Przedmiary robót Długa 21-22.zip1 563,85 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf630,89 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf463,80 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-05-25, godz. 11:11)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-05-25, godz. 11:02)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897702