Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dnia 17.01.2019 r

 

Nr sprawy: 3/DTZ/P/RB/2019

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

„Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.”

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia   4 luty 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 luty 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 -  Przedmiar robót

Załącznik Nr 8 – STWiOR

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 504284-N-2019.pdf2 998,43 kB
Siwz.pdf5 764,06 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc60,00 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc45,50 kB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc149,50 kB
Załącznik nr 7 - Przedmiar robót .pdf414,04 kB
Załącznik nr 8-STWIORB .pdf426,40 kB
Zmiana Siwz.pdf201,32 kB
Siwz popr.pdf11 903,05 kB
Zmiana Siwz.pdf445,19 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf525,84 kB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf249,91 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-01-17, godz. 11:59)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-01-17, godz. 11:50)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626792