Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                                                                                                      Nr sprawy: 9/DTZ/P/U/2019

 

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

Usługi transportowe i porządkowe w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupska zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
nie później niż do dnia   26 marca 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 26  marca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 -  Wykaz wyposażenia

Załącznik Nr 7 – Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf9 732,13 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc90,50 kB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc38,00 kB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc38,00 kB
Załącznik nr 4- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc35,00 kB
Załącznik nr 5- Wykaz usług.docx19,02 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz wyposażenia.doc40,00 kB
Załacznik nr 7 - wzór umowy.doc86,00 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm76,04 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm23,36 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf465,42 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf266,73 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-03-13, godz. 10:09)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-03-13, godz. 10:07)
Odwiedzin: 1492

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409314