Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                       Nr spr. 21 /DTZ/RB/2018

 Zamawiający:

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

http://www.pgm.slupsk.pl/

e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

Nazwa postępowania: Wymiana nawierzchni chodnika przy budynku mieszkalnym ul. Władysława IV 11 i 13  oraz wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach mieszkalnych ul. Wyspiańskiego 10 i 11  w Słupsku 

 Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy
ul. Tuwima 4, w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 23.10.2018r. do godz.: 9:00.

Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.10.2018 roku o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 

Wykaz załączników:

1.  Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

2.  Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3. Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania  

4. Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

5. Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7. Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

8. Załącznik Nr 8 -  Przedmiary Władysława IV 11 i 13

9. Załącznik Nr 9 – Przedmiary Wyspiańskiego 10 i 11

10.  Załącznik Nr 10 – mapka z zakresem prac Wyspiańskiego 10 i 11

 

                                                                                                   Podpisała: Ewa Wach

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZP400PodgladOpublikowanego.html94,73 kB
SIWZ.pdf11 846,69 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc60,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc60,50 kB
Zał. 4 - Wzór umowy.doc173,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc49,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 8.pdf1 111,41 kB
Zał. 9.pdf1 156,23 kB
Zał. 10.pdf429,59 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf513,45 kB
zawiadomienie o unieważnienu cz.2.pdf429,86 kB
Wybór najkorzystniejszej oferty w cz.1.pdf469,10 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-10-08, godz. 15:24)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-10-08, godz. 15:23)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626660