Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr postępowania 18/DTZ/RB/2018

 

 

Wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych przy ul Jaracza 13, Płowieckiej 2 oraz Długiej 37-39

 

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4, w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 21.09.2018r. do godz.: 9:00.

Dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018 roku o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZP400PodgladOpublikowanego.html95,29 kB
SIWZ.pdf12 045,93 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc59,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc58,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc61,00 kB
Zał. 4 - Wzór umowy.doc137,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc47,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 8 - Przedmiar Długa 37 - 39 .pdf99,69 kB
Zał. 9 - Specyfikacja ul. Długa 37-39.pdf192,87 kB
Zał.10 - Projekt Budowlany - Długa 37-39.pdf1 273,58 kB
Zał.11 - Przedmiar Jaracza 13 .pdf106,93 kB
Zał.12 - Specyfikacja ul. Jaracza 13.pdf322,29 kB
Zał.13 - Projekt Budowlany - Jaracza 13.pdf1 230,82 kB
Zał.14 -Przedmiar Płowiecka 2 .pdf104,40 kB
Zał.15 -Specyfikacja ul. Płowiecka 2.pdf321,03 kB
Zał.16 -Projekt Budowlany - Płowiecka 2.pdf1 024,85 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf614,37 kB
Zawiadomienie o wyborze.pdf769,28 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf1 130,85 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-09-07, godz. 12:41)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-09-07, godz. 12:34)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626637