Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 22/DTZ/P/RB/2019

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Wykonanie robót polegajacych na budowie instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia pordórka oraz wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowej i chodników przy ul Długiej 37-40

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia  29 października 2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 października  2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 -  Dokumentacja dot instalacji kanalizacji deszczowej

Załącznik Nr 9 -Dokumentacja dot instalacji oświetleniowej

Załącznik Nr 10- Dokumentacja dot Wiaty

Załącznik Nr 11- Dokumentacja dot drogi dojazdowej oraz chodników

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 609045-N-2019.pdf6 197,56 kB
Siwz.pdf11 714,33 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc62,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc61,50 kB
Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc42,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc49,00 kB
Zał. 6 - Wzór umowy.doc136,00 kB
Zał. 7 - Wykaz osób.doc39,00 kB
Zał 8 - Instalacja kanazlizacji deszczowej.zip18 162,20 kB
Zał 9. - Oświetlenie .zip25 372,83 kB
Zał 10. - Wiata.zip1 543,96 kB
Zał.11 - Droga i chodniki.zip15 530,73 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf598,63 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf480,66 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-10-11, godz. 13:05)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-10-11, godz. 13:08)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626659