Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 Przeatrg nieograniczony

 

Przestawienie pieców kaflowych w lokalach będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku – przy ul. Tuwima 4,
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 20.04.2018 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2018 r. o godz.: 10:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku – przy ul. Tuwima 4,
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 07.05.2018 r. do godz. 9:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2018 r. o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 

załączniki:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 – STWiORB

Załącznik Nr 8 – przedmiary robót

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ZP400PodgladOpublikowanego.html69,61 kB
SIWZ_.pdf11 323,59 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc53,00 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału .doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc45,00 kB
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.doc135,50 kB
Załącznik nr 7 - STWiOR.pdf3 599,66 kB
Załącznik nr 8 - Przedmiar.pdf1 178,81 kB
Zapytania do treści SIWZ.pdf1 411,37 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty -popr..doc53,00 kB
Załącznik nr 9 - Kosztorys Nakładczy.pdf386,46 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html20,22 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf316,07 kB
informacja z wyboru oferty.pdf248,90 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-04-05, godz. 12:44)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-04-17, godz. 10:38)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626801