Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynku przy ul. ul. Jaracza 20, Jaracza 12, Polna 7, Długa 21-22, Długa 40

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  10 stycznia  2019 r.  do  godz. 900.

   Zamawiający,  przedłuża termin składania ofert do dnia 18 stycznia 2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 stycznia 2019 r. o godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Projekt budowlany – Jaracza 20

 9. STWiOR – Jaracza 20

 10. Przedmiar robót – Jaracza 20

 11. Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 12

 12. Przedmiar Jaracza 12

 13. STWiOR Jaracza 12

 14. Projekt Jaracza 12

 15. Opis przedmiotu zamówienia Polna 7

 16. STWiOR Polna 7

 17. Przedmiar Polna 7

 18. Projekt Polna 7

 19. Projekt Budowalny Długa 21-22

 20. Opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22

 21. STWiOR Długa 21-22

 22. Przedmiary Długa 21-22

 23. Opis przedmiotu zamówienia Długa 40

 24. STWiOR Długa 40

 25. Przedmiar Długa 40

 26. Projekt Budowlany Długa 40

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 663914-N-2018.pdf10 338,31 kB
SIWZ.doc335,50 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc113,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc90,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc92,50 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc275,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc78,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc68,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc76,00 kB
Zał. 8 - Projekt Jaracza 20.pdf1 005,49 kB
Zał. 9 - STiWOR Jaracza 20.pdf8 159,27 kB
Zał. 10 - przedmiar robót Jaracza 20.pdf902,19 kB
Zał. 11-Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 12.doc37,50 kB
Zał. 12 - Przedmiar Jaracza 12 .pdf444,15 kB
Zał 13 -STWiOR Jaracza 12.pdf347,43 kB
Zał. 14 Projekt Jaracza 12.zip11 972,16 kB
Zał. 15 -Opis przedmiotu zamówienia Polna 7 (1).doc39,50 kB
Zał. 16 -STWiOR Polna 7 .pdf77,44 kB
Zał. 17 -Przedmiar Polna 7 .pdf390,15 kB
Zał. 18 Projekt Polna 7.zip2 448,11 kB
Zał .19 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip15 151,82 kB
Zał. 20- opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc42,00 kB
Zał. 21- STWiOR Długa 21-22.pdf343,61 kB
Zał. 22-Przedmiary Długa 21-22.pdf13 393,57 kB
Zał. 23- opis przedmiotu zamówienia Długa 40 (1).doc47,50 kB
Zał. 24- STWiOR Długa 40.pdf541,37 kB
Zał. 25- Przedmiar Długa 40 .pdf336,38 kB
Zał. nr 26 projekt budowlany Długa 40.zip5 805,36 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540001224-N-2019.pdf2 768,03 kB
Zmiana Siwz.pdf731,79 kB
Zmiana treści Siwz.pdf520,23 kB
Zmieniony Zał. 11-Opis przedmiotu zamówienia Jaracza 12.doc37,00 kB
Zmieniony Zał. 15 -Opis przedmiotu zamówienia Polna 7 (1).doc39,00 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf1 610,93 kB
Unieważnienie części 2,4,5.pdf580,28 kB
Unieważnienie cz. 3.pdf512,16 kB
Zawiadomienie o wyborze .pdf801,42 kB
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia.pdf709,84 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-12-21, godz. 13:50)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-01-04, godz. 10:38)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626592