Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                                      Nr spr17 /DTZ/RB/2018

Zamawiający:                                                                          

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

http://www.pgm.slupsk.pl/

e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl

 

 

Nazwa postępowania:

 

Wymiana nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych przy budynku mieszkalnym       ul. Wazów 1

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Słupsku – przy ul. Tuwima 4, 
w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do 12 .09.2018r. do godz.: 9:00.

2Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2018 roku o godz.: 9:30 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5.

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf4 869,11 kB
Siwz.pdf12 551,87 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc55,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc60,50 kB
Zał. 4 - Wzór umowy.doc136,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc46,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 8 - Przedmiar Wazów 1 chodnik.pdf260,58 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf282,29 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf533,28 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-08-29, godz. 12:00)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-08-29, godz. 11:59)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626606