Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia   2 stycznia  2020 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 stycznia 2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

 

Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki do SIWZ:

1.    Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

2.    Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.    Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

4.    Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.    Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

6.      Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7.   Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

8.      Załącznik Nr 8 – przedmiar robót

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 637034-N-2019.pdf6 770,73 kB
Siwz.pdf13 413,03 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc60,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,00 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc37,50 kB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.doc144,50 kB
Zmiana Siwz.pdf207,48 kB
Zał 8 -Przedmiary .zip3 763,91 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf765,27 kB
Informacja o wyborze.pdf702,23 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-12-18, godz. 09:46)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-12-18, godz. 09:43)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626714