Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający:  Miasto Słupsk, w którego imieniu działa Zarządca nieruchomości  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o., ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk prowadzi postępowanie pod nazwą "Usługa utrzymania porządku i czystości na terenach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku"

 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk na stronie dotyczącej postępowania do dnia 18 listopada 2020 roku do godz. 9.00  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.  Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie).

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformzakupowa.pl, o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Dorota Wysocka i Małgorzata Krzysztofik; https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk; tel. (059) 84 252 22; e-mail: zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl 

 UWAGA ZMIANA TRERMINU SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pgm_slupsk na stronie dotyczącej postępowania do dnia 26 listopada 2020 roku do godz. 9.00  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.  Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie).

 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformzakupowa.pl, o godz. 9.30 w siedzibie zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszen

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
2020-OJS202-490009-pl.pdf226,47 kB
SIWZ.pdf15 140,30 kB
Zał.ącznik Nr 1- Formularz oferty.doc159,50 kB
Załącznik Nr 2- Oświadczenie dot. krajowych przesłanek wykluczenia z postępowania.doc35,00 kB
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc35,50 kB
Załącznik Nr 4- Wykaz usług.docx21,20 kB
Załącznik Nr 5 - Wykaz wyposażenia.doc41,50 kB
Załącznik Nr 6- Wzór umowy - sprzątanie .odt37,70 kB
Załącznik Nr 6a - Wzór umowy - pielęgnacja zieleni.doc116,50 kB
Załącznik nr 7- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia .docx37,02 kB
Załącznik Nr 8 - Wykaz terenów cz.1.pdf1 958,34 kB
Załącznik Nr 9- Wykaz terenów cz.2.pdf545,31 kB
Załącznik Nr 10 -Wykaz terenów cz.3.pdf2 688,41 kB
Załącznik Nr 11 - Wykaz terenów cz.4.pdf3 443,12 kB
Załącznik Nr 12 - Wykaz terenów cz.5.pdf2 536,87 kB
Załącznik Nr 13 - Wykaz terenów cz.6.pdf1 977,64 kB
Załącznik Nr 14 - Wykaz terenów cz. 7.pdf1 785,88 kB
Odpowiedź na zapytania do treści SIWZ.pdf6 169,34 kB
Załącznik Nr 6- Wzór umowy - sprzątanie popr.odt38,30 kB
Załącznik Nr 6a - Wzór umowy - pielęgnacja zieleni por.doc121,00 kB
Sprostowanie 1.pdf1 461,09 kB
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ - 2.pdf1 491,72 kB
Zał.ącznik Nr 1- popr.Formularz oferty.doc160,00 kB
Załącznik Nr. 11 - popr. wykaz terenów cz.4.pdf3 449,29 kB
Załącznik Nr 8 - popr. wykaz terenów cz. 1.pdf1 989,17 kB
notice- zmiana terminu składania ofert.pdf72,42 kB
odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ 3.pdf444,74 kB
Sprostowanie 2020-OJS224-551432-pl-ts.pdf101,47 kB
Odpowiedź nz zapytanie do treści SIWZ 4.pdf434,96 kB
Poprawiony zał 11 do SIWZ - wykaz terenów cz.4.pdf3 512,46 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf2 222,51 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 3 i 8.pdf990,65 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 2 i 4.pdf855,50 kB
Informacja o wyborze w cz. 1 i 5.pdf1 065,89 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 6.pdf528,78 kB
Sprostowanie zawaidomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 5.pdf667,19 kB
Zawiadomiemienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz.7.pdf762,83 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-10-16, godz. 09:38)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-11-12, godz. 10:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242450