Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony 

Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia   14 czerwca  2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 czerwca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 18.06.2019r.

Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA: zmiana treści załącznika nr 8 i 9, 1 i 10 do SIWZ

Załączniki do SIWZ:

1.    Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

2.    Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

3.    Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

4.    Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.    Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

6.      Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7.   Załącznik Nr 7 - Wzór umowy

8.      Załącznik Nr 8 – przedmiar robót cz.1

9.    Załącznik Nr 9 – przedmiar robót cz.2

10   Załącznik Nr 10 – przedmiar robót cz.3

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 554570-N-2019.pdf10 960,94 kB
Siwz.pdf15 822,88 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc67,00 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc51,00 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.doc141,50 kB
Załącznik nr 8- Przedmiary cz I.zip2 376,59 kB
Załącznik nr 9- Przedmiary cz II .zip2 897,27 kB
Załącznik nr 10 - Przedmiary cz III.zip3 082,87 kB
zmiana treści SIWZ.pdf236,96 kB
Załącznik nr 8- Przedmiary cz I -Poprawiony.zip2 954,64 kB
Zmiana siwz.pdf225,70 kB
Załącznik nr 9- Przedmiary cz II -Poprawiony.zip2 897,99 kB
Ogłoszenie o zmianie 540117710-N-2019.pdf1 452,95 kB
Zmiana treści Siwz 12.06.2019.pdf451,87 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty -Poprawiony.doc67,00 kB
Załącznik nr 10 - Przedmiary cz III- Poprawiony.zip2 561,16 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf638,79 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.2.pdf544,01 kB
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 3.pdf732,37 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej drugiej ofercie.pdf455,82 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-05-30, godz. 13:39)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-06-12, godz. 10:00)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626603