Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 9/DTZ/P/RB/2020

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Wykonanie rozbiórki części budynku gospodarczego przy ul. Polna 1 oraz obiektów budowalnych przy ul Chełmońskiego 11, 12, 14a, 14, 15, 16, 17, 18  w Słupsku będącego 100% własnością Miasta Słupsk

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Zamawiający z zgodnie z art. 38 ust. 6 zmienia termin składania  ofert na 25.08.2020r,  godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia  21 sierpnia 2020 r.  do  godz. 900. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 sierpnia   2020 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 -  Projekt budowlany Polna1

Załącznik Nr 9 -Przedmiar robót Polna 1

Załącznik Nr 10- STWiOR Polna 1

Załącznik Nr 11- Projekt Budowlany Chełmońskiego

Załącznik Nr 12 -Przedmiar Chełmońskiego

Załacznik Nr 13- STWiOR Chełmońskiego

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 570291-N-2020.pdf3 590,24 kB
SIWZ.pdf11 528,57 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc58,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc61,50 kB
Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc41,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc49,50 kB
Zał. 6 - Wzór umowy.doc131,50 kB
Zał. 7 - Wykaz osób.doc39,00 kB
Zał.8- Projekt Polna 1.zip6 357,35 kB
Zał. 9 - Przedmiar Polna 1.pdf204,95 kB
Zał. 10 - Specyfikacja rozbiórki.pdf257,21 kB
Zał.11- Projekty Chełmońskiego.7z.00130 720,00 kB
Zał.11.1- Projekty Chełmońskiego.7z.00230 720,00 kB
Zał.11.2- Projekty Chełmońskiego.7z.00330 720,00 kB
Zał.11.3- Projekty Chełmońskiego.7z.00430 720,00 kB
Zał.11.4- Projekty Chełmońskiego.7z.00510 345,11 kB
Zał. 12- Przedmiary Chełmońskiego .zip2 698,16 kB
Zał. 13 - STWiOR Chełmońskiego.pdf206,00 kB
Odpowiedź na zapytanie.pdf461,55 kB
Zał. 12- Zmienione Przedmiary Chełmońskiego .zip2 891,84 kB
Projekty Chełmońskiego.7z.00130 720,00 kB
Projekty Chełmońskiego.7z.00230 720,00 kB
Projekty Chełmońskiego.7z.00330 720,00 kB
Projekty Chełmońskiego.7z.00430 720,00 kB
Projekty Chełmońskiego.7z.00510 345,11 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf1 023,83 kB
Wybór oferty Bip.pdf1 150,35 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-08-06, godz. 12:39)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-08-19, godz. 12:20)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626628