Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 17/DTZ/P/RB/2019

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

Wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w kolalach mieszkalnych będących własnością Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. zo.o.

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia  19 sierpnia  2019 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 sierpnia  2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 -  Dokumentacja cz. I

Załącznik Nr 9 – Dokumentacja cz. II

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 581875-N-2019.pdf8 857,93 kB
Siwz.pdf12 642,54 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc60,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc61,00 kB
Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc41,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc48,00 kB
Zał. 6- Wzór umowy .doc190,00 kB
Zał. 7 - Wykaz osób.doc37,50 kB
Zał. Nr 8 - Dokumentacja projektowa cz. I.zip32 229,77 kB
Zał. Nr 9 - Dokumentacja projketowa cz. II.zip2 523,83 kB
Infomacja z otwarcia ofert.pdf615,26 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-08-02, godz. 12:01)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-08-02, godz. 11:59)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626683