Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz Miasta Słupsk

 

Docieplenie elewacji od strony podwórka budynków komunalnych przy
ul. Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19 w Słupsku

 UWAGA ZMIANA TERMINU NA : 19 LUTY 2020 GODZINY BEZ ZMIAN

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 17 luty 2020r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 luty 2020r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.
 
Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 - Wzór umowy
Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych
Załącznik Nr 6 - Wykaz  osób
Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik Nr 8 - Projekty budowlane cz. I i II
Załącznik Nr 9 - STWiOR cz. I i II
Załącznik Nr 10 - Przedmiary robót cz. I i II
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 507943-N-2020.pdf7 402,61 kB
Siwz.pdf13 073,79 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc74,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc60,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc63,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc184,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc52,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc37,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc42,00 kB
Zał. 8 Projekt Budowlany cz 1 z1.zip25 727,06 kB
Zał. 8 Projekt Budolwany cz 1z2.zip33 555,58 kB
Zał. 8 Projekt Budowlnyc cz II.zip25 452,74 kB
Zał. 9 - STWiOR cz I i II.zip6 175,31 kB
Zał.10 - Przedmiary robót cz I i II.zip2 803,31 kB
Zmiana treści Siwz.pdf337,08 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf825,13 kB
Informacja o wyborze oferty w cz. 1 i 2.pdf1 029,80 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-01-31, godz. 14:15)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-02-14, godz. 13:57)
Odwiedzin: 1554

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409340