Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Wykonania robót remontowych i konserwacyjnych w zakresie instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i ciepłej wody w zasobach Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. Słupsk” Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia    4 stycznia  2021 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 stycznia 2021 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

UWAGA Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Oferty należy złożyć do dnia 07.01.2021 do godz. 10.10.
Otwarcie ofert nastapi dnia 07.01.2021 o godz. 10.40

 

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 -  Wykaz wyposażenia

Załącznik Nr 8 – Wzór umowy

Załącznik Nr 9 – Przedmiary AZG

Załącznik Nr 10– Przedmiary AWIL 1, AWIL 2

Załącznik Nr 11 -  STWiOR

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 768133-N-2020.pdf7 013,72 kB
SIWZ.pdf12 477,75 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc67,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc40,00 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc38,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,00 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,50 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc38,00 kB
Załącznik nr 7 - Wykaz wyposażenia.doc40,00 kB
Załącznik nr 8- Wzór umowy.doc149,50 kB
Załącznik nr 9- Przedmiary AZG.zip729,58 kB
Załącznik nr 10- Przedmiary Awil 1 Awil 2.zip726,13 kB
Załacznik nr 11 -Specyfikacja wod-kan, gaz, co. i cwu-gmina 2021-skan.pdf15 063,39 kB
Zmiana tresci SIWZ.pdf799,80 kB
Zmiana treści SIWZ.pdf1 279,03 kB
758ff14b-5fbc-406e-a1b1-1d516e050c7b.html20,57 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf540,09 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 1 i 2.pdf782,54 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-12-17, godz. 13:12)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-12-31, godz. 08:43)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626698