Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 19/DTZ/P/RB/2019

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

" Wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych przy ul Długiej 40A będącego 100% własnością Miasta Słupsk"

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia  30 września 2019 r.  do  godz. 1000.

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 października 2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30 września 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 - Wykaz osób

Załącznik Nr 8 -  Projekt budowlany

Załącznik Nr 9 – Przedmiary

Załącznik Nr 10- STWIOR

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie 596594-N-2019.pdf6 625,51 kB
Siwz.pdf10 715,94 kB
Zał. 1 - Formularz oferty .doc57,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc59,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc61,00 kB
Zał. 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc41,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc47,00 kB
Zał. 6 - Wzór umowy.doc130,50 kB
Zał. 7 - Wykaz osób.doc38,50 kB
Zał. 8- Projekt budowlany.zip8 826,79 kB
Zał.9 - Przedmiar robót.pdf122,77 kB
Zał. 10- STWIOR .pdf119,17 kB
Zmiana terminu składania ofert.pdf306,08 kB
Zmiana terminu składania ofert 11.10.19.pdf259,86 kB
Odpowiedż na zapytania do treści SIWZ.pdf507,11 kB
Informacje z otwarcia ofert.pdf861,38 kB
Zmiana Informacji z otwarcia ofert.pdf569,05 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf548,10 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-09-12, godz. 12:27)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-10-01, godz. 13:07)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626583