Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynki przy ul. Długiej 21-22,Woj. Polskiego 38, Sienkiewicza 6, Polna 4, Długa 43

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  4 kwietnia 2018 r.  do  godz. 1000.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 4 kwietnia 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 21-22

 9. Projekt budowlany – Długa 21-22

 10. STWiOR – Długa 21-22

 11. Przedmiar robót – Długa 21-22

 12. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Woj. Polskiego 38

 13. Projekt budowlany – Woj. Polskiego 38

 14. STWiOR – Woj. Polskiego 38

 15. Przedmiar robót – Woj. Polskiego 38

 16. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Sienkiewicza 6

 17. Projekt budowlany – Sienkiewicza 6

 18. STWiOR – Sienkiewicza 6

 19. Przedmiar robót – Sienkiewicza 6

 20. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Polna 4

 21. Projekt budowlany – Polna 4

 22. STWiOR – Polna 4

 23. Przedmiar robót – Polna 4

 24. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długa 43

 25. Projekt budowlany –Długa 43

 26. STWiOR – Długa 43

 27. Przedmiar robót- Długa 43

Podpisała:Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf8 363,96 kB
SIWZ.pdf18 620,32 kB
Zał. 1 - Formularz oferty.doc171,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc152,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc154,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc308,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc94,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc130,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc138,50 kB
Zał. 8 - opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc42,00 kB
Zał .9 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip15 151,82 kB
Zał. 10 - STWiOR Długa 21-22.pdf343,61 kB
Zał 11-Przedmiary robót Długa 21-22.zip1 563,85 kB
Zał. 12 - opis przedmiotu zamówienia W Polskiego 38 .doc29,50 kB
Zał. 13 - projekt budowlany W.Polskiego 38.zip7 063,36 kB
Zał. 14 -STWIOR W POLSKIEGO 38.pdf11 833,00 kB
Zał. 15 - przedmiar robót W Polskiego 38.pdf220,76 kB
Zał. 16 - opis przedmiotu zamówienia Sienkiewicza 6.doc28,50 kB
Zał. 17-projekt budowlany Sienkieiwcza 6.zip3 170,51 kB
Zał. 18 - STWiOR Sienkiewicza 6.pdf1 346,21 kB
Zał. 19 - przedmiar robót -Sienkiewicza 6.pdf396,39 kB
Zał. 20 - opis przedmiotu zamówienia Polna 4.doc44,50 kB
Zał. 21-projekt budowlany Polna 4.zip8 799,65 kB
Zał. 22- STWIOR-Polna 4.pdf11 503,79 kB
Zał. 23 - przedmiar robót Polna 4.pdf255,24 kB
Zał. 24 - opis przedmiotu zamówienia Długa 43.doc40,50 kB
Zał. 25-projekt budowlany Długa 43.zip18 117,19 kB
Zał. 26- STWIOR -Długa 43.pdf93,28 kB
Zał. 27 - przedmiar robót Długa 43.pdf314,33 kB
Zmiana tresci SIWZ.pdf473,28 kB
Ogłoszenie nr 500060409.docx11,94 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf843,75 kB
Zmiana w ogłoszeniu z otwarcia.pdf262,01 kB
Unieważnienie cz. 1 i 2.pdf547,97 kB
zawiadomienie - wybór oferty cz.3.pdf587,97 kB
Zawiadomienie o wyborze cz.4i5.pdf833,03 kB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf1 536,29 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-03-20, godz. 12:59)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-03-20, godz. 12:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242533