Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy 18/DTZ/U/2020

Zamawiający:

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

Wykonanie usług kominiarskich w nieruchomościach Miasta Słupsk administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia
28 grudnia 2020 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 grudnia 2020 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 4 -  Wzór umowy
Załącznik Nr 5 -  Wykaz wykonanych usług
Załącznik Nr 6 -  Wykaz  osób
Załącznik Nr 7 -  Oświadczenie – grupa kapitałowa
Załącznik Nr 8 -  Wykaz przewodów kominowych
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf9 705,51 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc97,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc60,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc61,50 kB
Zał. 4 - wzór umowy .odt45,41 kB
Zał. 5 - Wykaz usług.doc48,00 kB
Zał. 6- Wykaz osób.doc85,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 8 - wykaz przewodów kominowych.pdf3 262,82 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.html81,51 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf535,15 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2020-12-16, godz. 13:08)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2020-12-16, godz. 13:05)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242521