Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynki przy ul. Długiej 17,Długa 18, Sygietyńskiego 10, Długa 21-22

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  7 maja 2018 r.  do  godz. 1000.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 maja 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:
 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 17

 9. Projekt budowlany – Długa 17

 10. STWiOR – Długa 17

 11. Przedmiar robót – Długa 17

 12. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długiej 18

 13. Projekt budowlany – Długa 18

 14. STWiOR – Długa 18

 15. Przedmiar robót – Długa 18

 16. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Sygietyńskiego 10

 17. Projekt budowlany – Sygietyńskiego 10

 18. STWiOR – Sygietyńskiego 10

 19. Przedmiar robót – Sygietyńskiego 10

 20. Opis przedmiotu zamówienia dla budynku przy ul. Długa 21-22

 21. Projekt budowlany – Długa 21-22

 22. STWiOR – Długa 21-22

 23. Przedmiar robót – Długa 21-22

                                                                Podpisała:Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-04-13, godz. 12:38)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-04-23, godz. 13:07)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o zamówieniu UZP.pdf7 922,22 kB
SIWZ.pdf17 362,79 kB
Zał. 1 - Formularz oferty.doc168,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc152,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc154,00 kB
Zał. 4 - Wzór umowy.doc309,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc91,00 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc131,50 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc138,00 kB
Zał. 8 - szczegółowy opis Długa 17.doc38,00 kB
Zał. 9 Projekt budowlany Długa 17.zip7 531,36 kB
Zał. 10- STWiOR Długa 17.pdf351,51 kB
Zał 11 przedmiar Długa 17.zip714,95 kB
Zał. 12 - szczególowy opis Długa 18.doc34,50 kB
Zał. 13 Projekt budowlany Długa 18.zip7 326,21 kB
Zał. 14 - STWiOR- Długa 18.pdf495,80 kB
Zał. 15 Przedmiar Długa 18.zip455,31 kB
Zał. 16 - opis przedmiotu zamówienia -Sygietyńskiego 10.doc32,00 kB
Zał. 17 Projekt budowlany Sygietyńskiego 10.zip4 649,82 kB
Zał. 18 - STWiOR- Sygietyńskiego.docx109,04 kB
Zał. 19 - przedmiar robót - Sygietyńskiego 10.pdf255,08 kB
Zał. 20 - opis przedmiotu zamówienia Długa 21-22.doc42,00 kB
Zał .21 Projekt Budowlany Długa 21-22.zip15 151,82 kB
Zał. 22 - STWiOR Długa 21-22.pdf343,61 kB
Zał 23-Przedmiary robót Długa 21-22.zip1 563,85 kB
zmiana treści SIWZ.pdf289,36 kB
Zał. 1 - Formularz oferty. popr.doc171,50 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf718,53 kB
zawiadomienie o unieważnieniu cz. 2 i 4.pdf466,71 kB
zawiadomienie o wyborze oferty cz.1 i 3.pdf850,38 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1760332