Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 8/DTZ/P/RB/2019

 

Zamawiający:                                                                           

Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

 

Wykonanie robót polegających na konserwacji, naprawie i usuwaniu awarii dekarskich na budynkach mieszkalnych, użytkowych i gospodarczych stanowiących własność Miasta Słupsk

 

  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

 Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
nie później niż do dnia   28 marca 2019 r.  do  godz. 1000.

 Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 marca 2019 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

 Otwarcie ofert jest jawne

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert do dnia 01 kwietnia 2019 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz robót

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

Załącznik Nr 7 -  Wykaz wyposażenia

Załącznik Nr 8 – Wzór umowy

Załącznik Nr 9 – STWiORB

Załącznik Nr 10 – Kosztorysy nakładcze

Załącznik Nr 1 - zmieniony formularz oferty

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf10 479,07 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty .doc60,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc40,00 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,50 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,00 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc37,00 kB
Załącznik nr 7 - Wykaz wyposażenia.doc40,00 kB
Załącznik nr 8 - Wzór umowy.doc150,50 kB
Załącznik nr 9 -STWiOR.pdf416,18 kB
Załącznir nr 10 -Kosztorysy .zip1 216,98 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm80,10 kB
Zmiana terminu składnia ofert.pdf219,25 kB
Załącznik nr 1 - poprawiony Formularz oferty .doc60,50 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.htm20,39 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf475,12 kB
Wybór oferty.pdf429,85 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-03-13, godz. 08:01)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-03-26, godz. 12:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626731