Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

 

 

„Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska”

 

  1. Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia 8 czerwca 2018 r.  do  godz. 1000.

  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 8 czerwca 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

  3. Otwarcie ofert jest jawne.

  4. Załączniki do SIWZ:

 

 1. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty
 2. Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 
 4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 5. Załącznik Nr 5 – Wykaz robót
 6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób
 7. Załącznik Nr 7 - Wzór umowy
 8. Załącznik Nr 8 – przedmiar robót cz.1
 9. Załącznik Nr 9 – przedmiar robót cz.2
 10. Załącznik Nr 10 – przedmiar robót cz.3
 11. Załącznik Nr 11- przedmiar robót cz .4
 12. Załącznik Nr 12-przedmiar robót cz. 5

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 563232.pdf8 045,56 kB
SIWZ.pdf13 554,79 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - popr..doc71,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc39,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc39,50 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz robót.doc46,00 kB
Załącznik nr 6 - Wykaz osób.doc37,50 kB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy.doc136,00 kB
Załącznik Nr 8 przedmiary cz. I.zip1 158,74 kB
Załącznik Nr 9 przedmiary cz. II.zip1 434,48 kB
Załącznik Nr 10 przedmiary cz. III.zip1 080,02 kB
Załącznik Nr 11 przedmiary cz. IV.zip1 471,51 kB
Załącznik Nr 12 przedmiary cz. V .zip1 436,34 kB
Zmiana treści Siwz.pdf509,19 kB
Zmiana treści w Siwz.pdf328,56 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf596,65 kB
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.4.pdf620,25 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu cz.2.pdf283,45 kB
zawiadomienie o unieważnieniu cz.1,3 i 5.pdf447,88 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-05-24, godz. 11:22)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-05-24, godz. 11:16)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626596