Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

24/DTZ/RB/2018                                  

                                                                                                 Słupsk, dnia 26.11.2018 rok

 

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk
Działające w imieniu i rzecz:
Wspólnoty Mieszkaniowej Kołłątaja 23 -23 of

 

Wykonanie remontu dachu oraz  remontu klatek schodowych w  budynku przy ul. Kołłątaja 23-23 of w Słupsku  

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia 11 grudnia 2018 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 grudnia 2018 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 Załączniki :

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 -Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 -Wzór umowy

Załącznik Nr 5 -Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 -Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 -Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 -STWiOR

Załącznik Nr 9 -Przedmiar robót remontu klatek schodowych

Załącznik Nr 10 -Przedmiar robót remontu dachu

Załącznik Nr 11 -Przedmiar robót wymiany podłóg i tynkowania kominów

 

                                                                     Podpisała: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf10 246,71 kB
Zał. 1 - Formularz oferty.doc69,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc58,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc59,50 kB
Zał. 4 - Wzór umowy.doc178,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc45,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc36,50 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,50 kB
Zał. 8 - STiWOR.pdf22 560,51 kB
Zał. 9 - Przedmiar remont kl.schodowych.pdf466,22 kB
Zał. 10 - Przedmiar remont dachu.pdf479,13 kB
Zał. 11 - Przedmiar robót.pdf173,15 kB
Zał. 11 - Przedmiar robót.pdf173,15 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm82,70 kB
Unieważnienie postępowania.pdf646,59 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-11-26, godz. 12:12)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-11-26, godz. 12:08)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626781