Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: 1/DTZ/P/U/2020

Zamawiający:                                                                           

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o

Usługi pielęgnacji zieleni - drzew i krzewów na terenie nieruchomości zarządzanych przez PGM sp. z o.o. w Słupsku”76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat)
 nie później niż do dnia  22 stycznia 2020 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 stycznia  2020 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 5 – Wykaz usług

Załącznik Nr 6 - Wzór umowy

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 502210-N-2020.pdf6 048,39 kB
SIWZ.pdf12 885,14 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx28,90 kB
Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc37,00 kB
Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc37,00 kB
Załącznik nr 4 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc34,00 kB
Załącznik nr 5 - Wykaz usług.doc51,00 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc92,50 kB
Zmiana Siwz.pdf471,26 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf542,66 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf507,64 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2020-01-13, godz. 14:04)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2020-01-13, godz. 14:10)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626674