Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Przetarg nieograniczony

13/DTZ/U/2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul Długiej i Płowieckiej wraz z nadzorem autorskim

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4, pok. 04 (Sekretariat) nie później niż do dnia 27 lipca 2018 r.  do  godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 lipca 2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

 

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik Nr 2 - Formularz oferty 

3. Załącznik Nr 3 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4. Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

5. Załącznik Nr 5 – Wzór umowy

6. Załącznik Nr 6 – Wykaz osób

7. Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych usług

8. Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf11 924,07 kB
Zał.1-opis przedmiotu zamówienia .zip1 064,02 kB
Zał. 2 - Formularz oferty.doc74,00 kB
Zał. 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc39,50 kB
Zał. 4 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.doc41,50 kB
Zał. 5 - projekt umowy.docx53,02 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc90,50 kB
Zał. 7 - Wykaz usług.doc47,50 kB
Zał. 8 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc40,00 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.html81,75 kB
Zmiana Siwz.pdf574,24 kB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.html21,53 kB
Zał. 5 - projekt umowy popr.odt36,71 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf529,40 kB
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf537,36 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-07-18, godz. 11:50)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-07-18, godz. 11:16)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626769