Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk: Roboty budowlano-montażowe - modernizacja kamienic przy ul. Wojska Polskiego Nr 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11 w Słupsku w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015.


Nr sprawy: 8/DPZ/RTK-WP/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, faks (059) 842 80 48.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Inwestor Zastępczy - Zarządca nieruchomości.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlano-montażowe - modernizacja kamienic przy ul. Wojska Polskiego Nr 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11 w Słupsku w ramach Projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015..

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE.pdf201,23 kB
SIWZ_Rewitalizacja Traktu Książęcego_UE.doc.pdf440,69 kB
Załącznik nr 6 SIWZ_wzór umowy_UE.doc.pdf280,02 kB
Załącznik Nr 7 SIWZ_ W. Polskiego 1.pdf20,78 kB
Załącznik Nr 9_W. Polskiego 4.zip4 654,52 kB
Załącznik Nr 11_W. Polskiego 6.zip6 109,35 kB
Załącznik Nr 12_W. Polskiego 8.zip5 362,84 kB
Załącznik Nr 13_W. Polskiego 10.zip2 591,09 kB
Załącznik Nr 14_W. Polskiego 11.zip3 459,25 kB
Załącznik Nr 8_W. Polskiego 3.zip7 454,63 kB
Załącznik Nr 10_W. Polskiego 5.zip5 953,28 kB
Załącznik Nr 7_W. Polskiego 1.zip6 223,10 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu._Rewitalizacja Tra..pdf197,01 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-08-12, godz. 01:20)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-04-18, godz. 20:59)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605243