Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 10.12.2013r.

Numer sprawy: 22/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

podłączenie lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z  o.o. w Słupsku

 

  1. 1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.
  2. 2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest podłączenie lokalnych systemów alarmowych w  ochranianych obiektach położonych w:

- Słupsk ul. Tuwima 4 – budynek biurowy siedziba Zarządu PGM sp. z o.o.

- Słupsk ul. Niemcewicza 15 budynek biurowy siedziba AWIL-2

- Słupsk ul. Niemcewicza 21 magazyn rzeczy z eksmisji

- Słupsk ul. Prusa 6 budynek biurowy siedziba AWIL-1

- Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 budynek biurowy siedziba AZG

- Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 Pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańców

Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego zainstalowanych w obiektach jw. i w przypadku zagrożenia natychmiastowego wysyłania patrolu, który podejmie czynne działania ochronne. Rejestrowanie sygnałów z obiektów i udostępnianie wyciągów z rejestru na żądanie zleceniodawcy. Dyskretnego ostrzegania o zagrożeniu włamaniem lub napadem. Ochrona dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku gdz.15°° do 7°° oraz w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni wolne całodobowo.

3.      Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2015r. 

4.      Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 17.12.2013 r. o godz. 09:00

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, pokój nr 4 (sekretariat)

Ofertę należy złożyć do dnia 17.12.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta – Konkurs ofert na podłączenie lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z  o.o. w Słupsku"

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

5.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

6.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

7.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

8.      Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf136,66 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf292,60 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf245,52 kB
Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf136,08 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf156,52 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu post. 22_DPZ_12_U_2013.pdf367,42 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-12-10, godz. 14:44)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:42)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897516