Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert na --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z przeprowadzeniem 2-etapowej akcji powszechnej deratyzacji przy użyciu środków trujących dopuszczonych do stosowania na podstawie stosownych przepisów sanitarnych, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych stanowiących 100% własność Gminy Miejskiej Słupsk oraz w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku. Szczegółowy wykaz adresowy budynków określa załącznik nr 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pełna treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczone są poniżej ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ UWAGA! Zawiadomienie z dn. 02.03.2012r. o zmianie Instrukcji dla oferentów i zmianie w umowie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji (zmiany) instrukcji dla oferentów i zmianie w umowie. Treść modyfikacji (zmian) przedstawia zamieszczony poniżej załącznik pt. Zawiadomienie o zmianie instrukcji dala oferentów i zmianie w umowie

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-02-28, godz. 14:45)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:37)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert.pdf490,64 kB
Instrukcja dla oferentów_usługi deratyzacji.pdf94,46 kB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf66,09 kB
Załączniki nr 2 do nr 4.pdf95,85 kB
Załącznik nr 5 - wzór umowy deratyzacja.pdf79,82 kB
Załącznik Nr 6 - wykaz budynków Awil1, Awil2 i AZG.pdf124,34 kB
Zawiadomienie o zmianie instrukcji dla oferentów i zmianie w umowie.pdf925,75 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1827887