Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku,

ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, faks (059) 842 80 48.

·        Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług kominiarskich              i okresowych przeglądów przewodów kominowych w budynkach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE usługi kominiarskie.doc88,00 kB
SIWZ_usługi kominiarskie 2010r..pdf304,75 kB
Załączniki od nr 1 do nr 6 SIWZ_usługi kominiarskie 2010r..doc131,50 kB
Załączniki Nr 1A do 1D_ SIWZ_ Formularze cenowe.doc149,00 kB
Załącznik nr 7 do SIWZ_wzór umowy_usługi kominiarskie_2010.pdf151,05 kB
Zalącznik Nr 2 do umowy - Protokół kontroli okresowej.doc44,00 kB
Załącznik Nr 2A do umowy_NAKAZ_usługi kominiarskie.doc41,00 kB
Załącznik Nr 8_Wykaz przew. komin_Część Nr 1_OD-1, Rej. kominiarski Nr 1.pdf86,13 kB
Załącznik nr 9_Wykaz przew. komin_Część Nr 2_OD-1, Rejon kominiarski Nr 2.pdf79,80 kB
Załącznik nr 10_Wykaz przew. komin_Część Nr 3_OD-2. Rejon kominiarski Nr 1.pdf73,87 kB
Załącznik Nr 11_ Wykaz przew.komin_Część Nr 4_OD-2. Rejon kominiarski Nr 2.pdf71,40 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-08-06, godz. 11:15)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-04-18, godz. 20:59)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885130