Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                 Słupsk, dnia 17.03.2017r.

 

1/IZ/ DPZ/2017 

 

 

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISÓW 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Nazwa postępowania:

„PUMPTRACK II – Słupsk Miastem dla rowerów – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”

Zamawiajacy informuje o dokonaniu zmian w treści SIWZ oraz Wzorze umowy.

Z uwagi na zakres  zmian nie następuje zmiana terminu do składania ofert. 

Zmieniony siwz do poprania na stronie www.bip.pgm.slupsk.pl w zakładce Zamówienia w trybie Ustawy PZP  / 1/IZ/DPZ/2017 „PUMPTRACK II – Słupsk Miastem dla rowerów – Słupski Budżet Partycypacyjny 2017”

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ po zmianach z dnia 17.03.2017r..docx59,59 kB
Wzór umowy po zmianie z dnia 17.03.2017r. SOSIR.docx63,79 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-03-17, godz. 08:47)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-03-17, godz. 08:52)
Odwiedzin: 1823

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556887