Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Nr sprawy: 36/DPZ/KC/U/2011 ___________________________________________________________________________________________________ OGŁOSZENIE - pisemny przetarg nieograniczony ____________________________________________________________________________________________________ Organizator przetargu- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku 76 - 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz zarządzanych Wspólnot mieszkaniowych wyszczególnionych adresowo w załączniku nr 8 do Specyfikacji, zaprasza do składania ofert na wykonywanie usług kominiarskich i okresowych przeglądów przewodów kominowych w budynkach stanowiących własność Wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku . ____________________________________________________________________________________________________ Termin składania ofert upływa w dniu: 18.10.2011r. godz. 10:00 ____________________________________________________________________________________________________ Otwarcie ofert : 18.10.2011r. godz. 10:15 w siedzibie organizatora przy ul. Tuwima 4 - pok. nr 6 ____________________________________________________________________________________________________+ Pełnna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja dla oferentów wraz z załącznikami znajdują się w załącznikach poniżej
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie pisemny przetarg nieograniczony usługi kominiarskie.pdf409,27 kB
Specyfikacja dla oferentów_usługi kominiarskie_Wsp._Rej. komin. nr 6.pdf252,18 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji_Formularz oferty.pdf119,22 kB
Załącznik nr 1 do Specyfikacji_Formularz oferty.doc74,50 kB
Załączniki Nr 1A_ Formularz cenowy.pdf100,39 kB
Załączniki Nr 1A_ Formularz cenowy.doc48,50 kB
Załączniki nr 2 do nr 6 do Specyfikacji_wzory oświadczeń i formularzy.pdf164,49 kB
Załączniki nr 2 do nr 6 do Specyfikacji_wzory oświadczeń i formularzy.doc104,00 kB
Załącznik nr 7_wzór umowy.pdf144,30 kB
Zalącznik Nr 2 do umowy - Protokół kontroli okresowej.pdf103,39 kB
Załącznik Nr 2A do umowy_Nakaz usunięcia wad i usterek.pdf57,57 kB
Załącznik nr 8 do Specyfikacji_Wykaz Wspólnot i przewodów kominowych.pdf85,38 kB
Zawiadomienie o wyniku postępowania - Nr spr.36_DPZ_KC_U_2011 - .pdf497,18 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-10-10, godz. 23:59)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2011-10-11, godz. 00:00)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626620