Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM – PR 1

Procedura realizacji robót remontowych we wspólnotach mieszkaniowych

Obowiązuje 20.04.2015

Nr sprawy  AWiL2/8/2016                                                           Słupsk dn 29.01.2016

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4 – Administracja Niemcewicza 15, działający jako administrator nieruchomości w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Wileńska 4a

                                       zaprasza do złożenia oferty na :

  1. Przedmiot zamówienia:  wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji elewacji budynku z wykonaniem izolacji pionowej fundamentów, remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów ponad dachem, wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wileńskiej 4a  w Słupsku

 1. Termin realizacji zamówienia: 90 dni od zawarcia umowy.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty 12.02.2016 r.  do godz. 10.00 w pok. Nr 3 (sekretariat)

 3. Termin i miejsce otwarcia ofert   12.02. 2016 r.  godz 12.00 w pok. Nr 3

 4. Kryterium oceny ofert: 100 % najniższa cena

 5. Warunki płatności: kredyt

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

  administrator nieruchomości Tomasz  Czereszkiewicz tomasz.czereszkiewicz@pgm.slupsk.pl  tel. 59 84 87 669

 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 8. Cenę oferty należy obliczyć  i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.      Do oferty należy załączyć  kalkulację ceny.

 9. Załączniki:

 10. 1) Formularz ofertowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Formularz ofertowy wspólnoty.doc29,50 kB
Wilenska 4a.pdf278,69 kB
detale 1.pdf651,49 kB
detale2.pdf334,74 kB
mapa.pdf135,62 kB
opis.pdf284,56 kB
rys. projektowe dachu 2.pdf136,99 kB
rys. projektowe dachu.pdf327,08 kB
rys. projektowe elewacja.pdf279,95 kB
rys. projektowe.pdf462,31 kB
Slupsk-Wilenska4a=Dach_ kominy-Przedmiar.pdf78,14 kB
Slupsk-Wilenska4a=Docieplenie okna-Przedmiar.pdf173,22 kB
Slupsk-Wilenska4a=Docieplenie szczyty-Przedmiar.pdf107,17 kB
ST Ocieplenie BAUMIT ul. Wileńska 4a.pdf251,16 kB
ST Przemurowanie kominów ul. Wileńska 4a.pdf225,32 kB
zestawienie stolarki.pdf105,58 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2016-02-09, godz. 09:50)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2016-02-10, godz. 07:56)
Odwiedzin: 1498

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474505