Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

SŁUPSK, DNIA 25.09.2015R.

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W związku z uwzględnieniem zarzutów i żądań przedstawionych w odwołaniu zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wzór umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, szcunkowej wartości zamówienia, warunków określenie ceny ryczałtowej, warunków zwroty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dopuszczalnych zmian w umowie, warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, warunków kryteriów oceny ofert.

Dokumenty podlegające zmianie zostały zamieszczone na stronie internetowej i znajdują sie w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf89,66 kB
SIWZ po zmianach z dnia 25.09.2015r..pdf406,43 kB
Informacja o zmianie SIWZ.docx41,55 kB
Załącznik nr 7 Umowa po zmianach z dnia 25.09.2015r..docx49,33 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2015-09-25, godz. 15:30)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2015-09-25, godz. 15:30)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626662