Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, faks (059) 842 80 48.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku..

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie na dostawę ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf.pdf109,78 kB
SIWZ_dostawa i wdroż. ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.doc266,50 kB
Załącznik nr 6_ wzór Umowy_dostawa i wdrożenie ZSI.doc113,50 kB
ZAŁĄCZNIK_NR_7_wymagania funkcjonalne ZSI_ver_2.1.doc211,00 kB
Modyfikacja SIWZ_ Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.doc26,50 kB
Zapytanie nr 1_dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf26,83 kB
Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 27.07.2010r..doc104,50 kB
Zapytanie nr 2 z dn. 27.07.2010r._Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o.w Słupsku.pdf57,94 kB
Odpowiedź na Zapytanie nr 2 z dnia 27.07.2010r..pdf225,20 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP z dn. 29.07.2010_dostawa ZSI dla PGM1.pdf34,28 kB
Zapytanie nr 3_Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf202,42 kB
Odpowiedź na Zapytanie nr 3 z dnia 27.07.2010r_Dostawa i wdrożenie ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf747,77 kB
Załącznik nr 6_ Modyfikacja z dnia 29.07.2010r._wzór Umowy_dostawa i wdrożenie ZSI.doc127,00 kB
Zapytanie nr 4_Dostawa ZSI dla PGM Sp.z o.o. w Słupsku.pdf46,59 kB
Odpowiedź na Zapytanie nr 4 z dnia 28.07.2010r_Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.doc54,50 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-07-23, godz. 23:12)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-04-18, godz. 20:59)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605940