BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku , ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. (059) 842 82 93, faks (059) 842 80 48.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku..

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-07-23, godz. 23:12)
Modyfikacja: Joanna Urbańska (2013-04-18, godz. 20:59)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie na dostawę ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf.pdf109,78 kBďż˝ciďż˝gnij (104,29 kB)
SIWZ_dostawa i wdroż. ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.doc266,50 kBďż˝ciďż˝gnij (64,11 kB)
Załącznik nr 6_ wzór Umowy_dostawa i wdrożenie ZSI.doc113,50 kBďż˝ciďż˝gnij (31,06 kB)
ZAŁĄCZNIK_NR_7_wymagania funkcjonalne ZSI_ver_2.1.doc211,00 kBďż˝ciďż˝gnij (41,83 kB)
Modyfikacja SIWZ_ Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.doc26,50 kBďż˝ciďż˝gnij (4,26 kB)
Zapytanie nr 1_dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf26,83 kBďż˝ciďż˝gnij (25,03 kB)
Odpowiedź na zapytanie nr 1 z dnia 27.07.2010r..doc104,50 kBďż˝ciďż˝gnij (73,69 kB)
Zapytanie nr 2 z dn. 27.07.2010r._Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o.w Słupsku.pdf57,94 kBďż˝ciďż˝gnij (56,66 kB)
Odpowiedź na Zapytanie nr 2 z dnia 27.07.2010r..pdf225,20 kBďż˝ciďż˝gnij (215,95 kB)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_BZP z dn. 29.07.2010_dostawa ZSI dla PGM1.pdf34,28 kBďż˝ciďż˝gnij (32,42 kB)
Zapytanie nr 3_Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf202,42 kBďż˝ciďż˝gnij (194,76 kB)
Odpowiedź na Zapytanie nr 3 z dnia 27.07.2010r_Dostawa i wdrożenie ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.pdf747,77 kBďż˝ciďż˝gnij (719,78 kB)
Załącznik nr 6_ Modyfikacja z dnia 29.07.2010r._wzór Umowy_dostawa i wdrożenie ZSI.doc127,00 kBďż˝ciďż˝gnij (33,41 kB)
Zapytanie nr 4_Dostawa ZSI dla PGM Sp.z o.o. w Słupsku.pdf46,59 kBďż˝ciďż˝gnij (45,27 kB)
Odpowiedź na Zapytanie nr 4 z dnia 28.07.2010r_Dostawa ZSI dla PGM Sp. z o.o. w Słupsku.doc54,50 kBďż˝ciďż˝gnij (17,95 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1425803