Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Działanie 3.2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne Nazwa Projektu: „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009-2015” Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 4/DPZ/RTK-WP/2011 Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: „Roboty budowlano-montażowe - modernizacja kamienic przy ul. Wojska Polskiego Nr 1; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 11 w Słupsku" w ramach Projektu „Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru problemowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2009 - 2015" Do wykonawców Zamawiający informuje, że w dniu 28.02.2011r. zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem referencyjnym ID:2011-030251Ogłoszenie dodatkowych informacji do pierwotnego Ogłoszenia o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Numer 2011/S 26-041727 z dnia 08.02.2011r. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie opisanym w niżej zamieszczonym załączniku. Pełnomocnik Zarządu Ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ wprowadzonej w dn. 28.02.2011r..pdf57,00 kB
ENOTICES_DPZpgmslupsk-2011-030251-F14-PL.pdf118,00 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-02-28, godz. 23:41)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626584