Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego: 4/DPZ/RTK-WP/2011 Do wykonawców Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. W Rozdziale XIV SIWZ błędnie podano datę terminu składania i otwarcia ofert jako 16.02.2011r. W związku z powyższym w w/w określonym rozdziale SIWZ w pkt 1.1. zmienia się (modyfikuje się) termin składania ofert na dzień 16.03.2011r. oraz w pkt. 2.1. zmienia się zapis dotyczący terminu otwarcia ofert na dzień 16.03.2011r. godz. 10:30. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonana zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Pełnomocnik Zarządu Ds. zamówień publicznych Mirosław Dańko

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ.pdf154,40 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2011-02-15, godz. 23:07)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 09:17)
Odwiedzin: 3139

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474658