Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 20.02.2014r.

Numer sprawy: 3/DPZ/2 /2014

 

KONKURS OFERT

na wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie dostawy, instalacji i wdrożenia monitoringu obiektów PGM Sp. z o.o. w 4 oddziałach autonomicznie znajdujących się przy ul. Tuwima 4, Pl. Zwycięstwa 4, Prusa 6 i Niemcewicza 15 w Słupsku, szczegółowy opis zamówienia określają Załączniki 5,6,7 do Instrukcji.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

4. Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: upływa w dniu 07.03.2014r., o godz. 09:00

 2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

  "Oferta - Wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku "

 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

 5. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro)

Załączniki:

 1. Instrukcja dla oferentów

 2. Formularz oferty

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 5. Wzór umowy

 6. STWiORB

 7. Szkice rozmieszczenia systemu

 8. Przedmiary robót

   

   

   

   

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf694,37 kB
Instrukcja.pdf3 462,72 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf204,49 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,69 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf128,36 kB
Zalacznik nr 4 Wzor umowy.pdf159,87 kB
Załącznik nr 5 Specyfikacja kamer i rejestratorów.pdf184,98 kB
Załącznik nr 6 Szkice lokalizacji systemu.pdf2 956,93 kB
Przedmiary robót 7.1. Tuwima.pdf36,56 kB
Przedmiary robót 7.2 AZG.pdf37,03 kB
Przedmiary robót 7.3. AWIL1.pdf35,52 kB
Przedmiary robót 7.4.AWIL2.pdf36,11 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców.pdf863,31 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców_2.pdf1 170,70 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców _3.pdf1 159,02 kB
Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf343,20 kB
Wyjaśnienia dla wykonawców_4.pdf1 874,18 kB
Informacja o wyniku postępowania - monitoring.pdf584,13 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-02-20, godz. 07:40)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-03-05, godz. 14:49)
Odwiedzin: 2949

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409395