BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Słupsk, dn. 20.02.2014r.

Numer sprawy: 3/DPZ/2 /2014

 

KONKURS OFERT

na wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4.

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku w zakresie dostawy, instalacji i wdrożenia monitoringu obiektów PGM Sp. z o.o. w 4 oddziałach autonomicznie znajdujących się przy ul. Tuwima 4, Pl. Zwycięstwa 4, Prusa 6 i Niemcewicza 15 w Słupsku, szczegółowy opis zamówienia określają Załączniki 5,6,7 do Instrukcji.

3. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

4. Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert: upływa w dniu 07.03.2014r., o godz. 09:00

 2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

 3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

  "Oferta - Wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku "

 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

 5. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.03.2014r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5. Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Podsiadły tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7. Kryterium wyboru ofert – najniższa cena - waga 100%.

8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro)

Załączniki:

 1. Instrukcja dla oferentów

 2. Formularz oferty

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 5. Wzór umowy

 6. STWiORB

 7. Szkice rozmieszczenia systemu

 8. Przedmiary robót

   

   

   

   

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2014-02-20, godz. 07:40)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2014-03-05, godz. 14:49)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Ogłoszenie.pdf694,37 kBďż˝ciďż˝gnij (559,19 kB)
Instrukcja.pdf3 462,72 kBďż˝ciďż˝gnij (3 013,23 kB)
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.pdf204,49 kB�ci�gnij (195,45 kB)
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.pdf128,69 kBďż˝ciďż˝gnij (123,67 kB)
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.pdf128,36 kB�ci�gnij (123,81 kB)
Zalacznik nr 4 Wzor umowy.pdf159,87 kB�ci�gnij (152,24 kB)
Załącznik nr 5 Specyfikacja kamer i rejestratorów.pdf184,98 kBďż˝ciďż˝gnij (165,82 kB)
Załącznik nr 6 Szkice lokalizacji systemu.pdf2 956,93 kBďż˝ciďż˝gnij (2 226,84 kB)
Przedmiary robót 7.1. Tuwima.pdf36,56 kBďż˝ciďż˝gnij (32,74 kB)
Przedmiary robót 7.2 AZG.pdf37,03 kBďż˝ciďż˝gnij (33,18 kB)
Przedmiary robót 7.3. AWIL1.pdf35,52 kBďż˝ciďż˝gnij (31,71 kB)
Przedmiary robót 7.4.AWIL2.pdf36,11 kBďż˝ciďż˝gnij (32,28 kB)
Wyjaśnienia dla wykonawców.pdf863,31 kBďż˝ciďż˝gnij (749,57 kB)
Wyjaśnienia dla wykonawców_2.pdf1 170,70 kBďż˝ciďż˝gnij (1 107,55 kB)
Wyjaśnienia dla wykonawców _3.pdf1 159,02 kBďż˝ciďż˝gnij (1 100,02 kB)
Informacja o zmianie terminu składania ofert.pdf343,20 kBďż˝ciďż˝gnij (281,27 kB)
Wyjaśnienia dla wykonawców_4.pdf1 874,18 kBďż˝ciďż˝gnij (1 630,56 kB)
Informacja o wyniku postępowania - monitoring.pdf584,13 kBďż˝ciďż˝gnij (496,46 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1381777