Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 21/DPZ/12/U/2013

 

KONKURS OFERT

 

podłączenie
lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z  o.o. w Słupsku

 

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

 

2. Przedmiotem zamówienia jest podłączenie lokalnych systemów alarmowych w  ochranianych obiektach położonych w:

- Słupsk ul. Tuwima 4 – budynek biurowy siedziba Zarządu PGM sp. z o.o.

-Słupsk ul. Niemcewicza 15 budynek biurowy siedziba AWIL-2

-Słupsk ul. Niemcewicza 21 magazyn rzeczy z eksmisji

-Słupsk ul. Prusa 6 budynek biurowy siedziba AWIL-1

-Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 budynek biurowy siedziba AZG

-Słupsk Pl. Zwycięstwa 4 Pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańców

-Monitorowanie sygnałów systemu alarmowego zainstalowanych w obiektach jw. i w przypadku zagrożenia natychmiastowego wysyłania patrolu, który podejmie czynne działania ochronne. Rejestrowanie sygnałów z obiektów i udostępnianie wyciągów z rejestru na żądanie zleceniodawcy. Dyskretnego ostrzegania o zagrożeniu włamaniem lub napadem. Ochrona dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku gdz.15°° do 7°° oraz w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni wolne całodobowo.

-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do Instrukcji dla oferentów.

 

3. Termin wykonania zamówienia

Od dnia 01.01.2014r do dnia 31.12.2015r.  

4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2013 r. o godz. 09:00
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:      Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima      4, pokój nr 4 (sekretariat)
  3. Ofertę należy złożyć do dnia 10.12.2013r., do      godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta – Konkurs ofert na podłączenie lokalnych systemów alarmowych w obiektach PGM Sp. z  o.o. w Słupsku"

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

 

5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla oferentów.pdf234,67 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf201,43 kB
Zalaczniki od nr 2 do 3_wzory oświadczen.pdf136,21 kB
Załącznik nr 4 Wzór umowy.pdf156,51 kB
Ogłoszenie.pdf137,50 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 21_DPZ_12_U_2013.pdf312,83 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-11-29, godz. 14:03)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605027