Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 31.07.2013r.

Numer sprawy: 13/DPZ/12/RB/2013

 

KONKURS OFERT

 

wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w n/w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w n/w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

3.      Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 28.08.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta - Konkurs ofert na wykonanie monitoringu”

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenia

4)      Wzór umowy

5)      Specyfikacja

6)      STWIOR

7)      Rysunki – lokalizacja kamer

8)      Przedmiar robót

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla oferentów.pdf190,09 kB
Ogłoszenie.pdf137,99 kB
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf203,00 kB
Zalaczniki nr 2 i 3 wzory oświadczen.pdf136,45 kB
Zalacznik nr 4 Wzor umowy.pdf167,54 kB
Załącznik nr 5.pdf204,88 kB
Załącznik nr 6 STWIOR monitoring.pdf170,95 kB
Załącznik nr 7.1 rys. AZG.jpg1 501,78 kB
Załącznik nr 7.2 rys.NIEMCEWICZA PARTER.jpg1 180,16 kB
Załącznik nr 7.3 rys.NIEMCEWICZA I PIĘTRO.jpg1 321,76 kB
Załącznik nr 7.4 rys.PRUSA PARTER.jpg61,74 kB
Załącznik nr 7.5 rys.PRUSA I PIĘTRO.jpg67,21 kB
Załącznik nr 7.6 rys.PRUSA II PIETRO.jpg57,36 kB
Załącznik nr 7.7 rys.TUWIMA 4.jpg404,01 kB
Załącznik nr 7.8 rys.TUWIMA 4 PODDASZE.jpg1 119,93 kB
Załącznik nr 8 Przedmiar.pdf1 983,42 kB
Wyjaśnienia treści Instrukcji dla Oferentów.jpg1 329,15 kB
Odpowiedź na zapytania 21.08.2013.pdf606,11 kB
Zalacznik nr 7.1 rys. AZG zmiana 21.08.13.jpg1 506,58 kB
Zalacznik nr 7.2 rys.NIEMCEWICZA PARTER zmiana 21.08.13.jpg1 188,30 kB
Zalacznik nr 7.5 rys.PRUSA I PIETRO zmiana 21.08.13.jpg68,77 kB
Zalacznik nr 7.7 rys.TUWIMA 4 zmiana 21.08.13.jpg408,29 kB
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf370,93 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-07-31, godz. 14:26)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604783