BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ

Słupsk, dn. 31.07.2013r.

Numer sprawy: 13/DPZ/12/RB/2013

 

KONKURS OFERT

 

wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w n/w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk oraz w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu telewizji przemysłowej cyfrowej w n/w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

3.      Termin wykonania zamówienia

30 dni od dnia podpisania umowy.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 28.08.2013r., o godz. 09:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2013r., do godz. 09:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

" Oferta - Konkurs ofert na wykonanie monitoringu”

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2013r. o godz. 09:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 6.

5.       Termin płatności : 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Joanna Urbańska tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.   Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Oświadczenia

4)      Wzór umowy

5)      Specyfikacja

6)      STWIOR

7)      Rysunki – lokalizacja kamer

8)      Przedmiar robót

 

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2013-07-31, godz. 14:26)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:41)
Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
Instrukcja dla oferentów.pdf190,09 kBďż˝ciďż˝gnij (176,79 kB)
Ogłoszenie.pdf137,99 kBďż˝ciďż˝gnij (132,02 kB)
Zalaczniki nr 1 formularz oferty.pdf203,00 kB�ci�gnij (194,91 kB)
Zalaczniki nr 2 i 3 wzory oświadczen.pdf136,45 kBďż˝ciďż˝gnij (129,84 kB)
Zalacznik nr 4 Wzor umowy.pdf167,54 kB�ci�gnij (159,74 kB)
Załącznik nr 5.pdf204,88 kBďż˝ciďż˝gnij (177,71 kB)
Załącznik nr 6 STWIOR monitoring.pdf170,95 kBďż˝ciďż˝gnij (160,86 kB)
Załącznik nr 7.1 rys. AZG.jpg1 501,78 kBďż˝ciďż˝gnij (1 381,30 kB)
Załącznik nr 7.2 rys.NIEMCEWICZA PARTER.jpg1 180,16 kBďż˝ciďż˝gnij (1 081,77 kB)
Załącznik nr 7.3 rys.NIEMCEWICZA I PIĘTRO.jpg1 321,76 kBďż˝ciďż˝gnij (1 180,25 kB)
Załącznik nr 7.4 rys.PRUSA PARTER.jpg61,74 kBďż˝ciďż˝gnij (36,94 kB)
Załącznik nr 7.5 rys.PRUSA I PIĘTRO.jpg67,21 kBďż˝ciďż˝gnij (37,68 kB)
Załącznik nr 7.6 rys.PRUSA II PIETRO.jpg57,36 kBďż˝ciďż˝gnij (29,51 kB)
Załącznik nr 7.7 rys.TUWIMA 4.jpg404,01 kBďż˝ciďż˝gnij (381,17 kB)
Załącznik nr 7.8 rys.TUWIMA 4 PODDASZE.jpg1 119,93 kBďż˝ciďż˝gnij (1 031,87 kB)
Załącznik nr 8 Przedmiar.pdf1 983,42 kBďż˝ciďż˝gnij (1 210,91 kB)
Wyjaśnienia treści Instrukcji dla Oferentów.jpg1 329,15 kBďż˝ciďż˝gnij (1 324,95 kB)
Odpowiedź na zapytania 21.08.2013.pdf606,11 kBďż˝ciďż˝gnij (574,78 kB)
Zalacznik nr 7.1 rys. AZG zmiana 21.08.13.jpg1 506,58 kBďż˝ciďż˝gnij (1 386,53 kB)
Zalacznik nr 7.2 rys.NIEMCEWICZA PARTER zmiana 21.08.13.jpg1 188,30 kBďż˝ciďż˝gnij (1 089,75 kB)
Zalacznik nr 7.5 rys.PRUSA I PIETRO zmiana 21.08.13.jpg68,77 kB�ci�gnij (39,08 kB)
Zalacznik nr 7.7 rys.TUWIMA 4 zmiana 21.08.13.jpg408,29 kB�ci�gnij (385,25 kB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf370,93 kBďż˝ciďż˝gnij (192,31 kB)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1425794