Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Dział Wspólnot Mieszkaniowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Słupsku, przy ulicy Prusa 6 ogłasza przetarg ofertowy na; Sporządzenie kosztorysu ślepego (nakładczego) na wymianę instalacji elektrycznej w zakresie : - WLZ – oprócz II klatki, - instalacja oświetlenia klatek schodowych + piwnic, - wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie z czujką ruchu na klatkach chodowych, - wymiana zasilania puszka WLZ – licznik, - wymiana skrzynek licznikowych . w budynku mieszkalnym przy ul. Grodzka 1 w Słupsku. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.02.2011 r. Termin składania ofert upływa dnia 31.01.2011 r. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie DWM PGM Sp. z o. o. Oferta musi zawierać cenę ryczałtową na wykonanie kosztorysu prac określonych w ogłoszeniu Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: PGM DWM – OFERTA KOSZTORYS NA WYMIANĘ INSTALACJI ELEKRTYCZNEJ NA KL. SCHODOWYC H (adres )-Wspólnota Mieszkaniowa – ,,Grodzka 1 '' w Słupsku Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2011r o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 4 Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Jan Kiełbasa tel. (059) 84 87 585 , pokój nr 9 w godz.7:00 do 10:00 oraz Zarząd Wspólnoty Gerard Malinowski 507722259 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena ryczałtowa, wiarygodność firmy, 2. O wynikach przetargu zainteresowani oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE Grodzka 1 _wym. inst. lektrycznej na kl. schodowych.pdf64,64 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-12-29, godz. 07:43)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:42)
Odwiedzin: 3308

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409385