Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Numer sprawy: 22/DPZ/KC/WM/2010 Organizator przetargu: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 działające w imieniu i na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Tuwima 4 w Słupsku Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego na: roboty budowlane dot. remontu elewacji frontowej oraz remontu gruntownego dachu budynku użytkowego przy ul. Tuwima 4 w Słupsku. 1. Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa ul. Tuwima 4 - reprezentowana przez Zarządcę nieruchomości - Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku 76 - 200 Słupsk, ul. Tuwima 4 telefon: centrala (0-59) 842 52 22 do 24, faks: (0-59)842 80 48, dział zam. pub. 84 87 521 2. Tryb zamówienia: pisemny przetarg nieograniczony Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja dla oferentów: http://www.pgm.slupsk.pl 4. Określenie przedmiotu zamówienia:: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu elewacji frontowej oraz remontu gruntownego dachu budynku użytkowego przy ul. Tuwima 4 w Słupsku. 4.1. Zakres robót obejmuje między innymi: - przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej (czerwonej) pełnej klasy minimum 350, - rozbiórkę starego pokrycia z blachy nienadającej się do użytku , zerwanie deskowania w częściach połaci dachu przeznaczonych do wykonania nowego pokrycia z gontów bitumicznych, - konserwację środkami grzybobójczymi oraz środkami przeciw szkodnikom wszystkich elementów więźby dachowej, - wypoziomowanie krokwi i przybicie na połaci dachu płyt OSB grub. 20mm (zamiast pełnego deskowania) pod pokrycie z gontów bitumicznych. - wymianę rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich na nowe z blachy powlekanej, - pokrycie stromych połaci dachu z przygotowanym podłożem z płyt OSB jednokrotnie papą termozgrzewalną podkładową. modyfikowaną SBS typ PYE PV 200 S5 grub. min. 5mm oraz wykonanie właściwego pokrycia dachu z dachówki bitumiczną samoklejącą typu np. gonty orła, - pokrycie pozostałych (płaskich) połaci dachu dwuwarstwowo: 1 x papą termozgrzewalną podkładową. modyfikowaną SBS typu PYE PV 200 S5 grub. min. 5mm i 1 raz papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. modyfikowaną SBS typu PYE PV 250 S5 grub. min. 5,2 mm - mechaniczne oczyszczenie i zmycie ścian i wystroju architektonicznego na elewacji frontowej budynku, - uzupełnienie ubytków lub odparzonych tynków, naprawa i odtworzenie detali architektonicznych, - zagruntowanie ścian i elementów wystroju architektonicznego oraz malowanie elewacji farbami krzemianowymi zgodnie z opracowanym projektem kolorystyki. - ustawienie i rozbiórkę rusztowań, - wywóz i utylizacja gruzu, uporządkowanie i przywrócenie terenu (placu budowy) do stanu pierwotnego. 4.2. Szczegółowy zakres robót określają n/w załączniki do Specyfikacji dla oferentów zwanej dalej "Specyfikacją" tj.: - przedmiar robót budowlanych - załącznik Nr 6 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robót Budowlanych- załącznik Nr 7, - Projekt Budowlany - załącznik Nr 8 4.3. Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. 5. Termin wykonania zamówienia: wymagany do dnia 30.05.2011r.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie_przetarg na rem. elewacji i dachui bud. przy ul. Tuwima 4.pdf111,29 kB
Specyfikacja dla oferentów na rem. dachu i elewacji_Tuwiima 4.pdf215,12 kB
Załączniki nr 1 do 4- remont dachu i elewacji_ul. Tuwima 4.pdf127,31 kB
Zalacznik nr 5 - wzor umowy _Tuwima 4.pdf113,67 kB
Załącznik nr 6 - Przedmiar robót Tuwima 4.pdf1 038,00 kB
Załącznik nr 7 - STWiORB_Rem. dachu i elewacji budynku przy ul. Tuwima 4.pdf262,66 kB
Załącznik nr 7 _Instrukcja układania gontów bitumicznych _Icopal.pdf1 567,73 kB
Załącznik nr 8 - Projekt budowlany - opis techniczny_Tuwima.pdf130,67 kB
Załącznik nr 8_rys. nr 2 - Elewacja frontowa- inwentaryzacja.pdf179,88 kB
Załącznik nr 8_rys. nr 3 - Elewacja frontowal.pdf247,15 kB
Załącznik nr 8_rysunek nr 4 - Rzut dachu-Model.pdf2 268,67 kB
Załącznik nr 8_rysunek nr 5 - Przekrój dachu.pdf125,34 kB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystni.- Tuwima 4.pdf186,38 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-12-22, godz. 22:31)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2010-12-22, godz. 22:10)
Odwiedzin: 3229

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5646660