Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych
Słupsk, dnia 17.12.2010r. O G Ł O S Z E N I E ! Dział Wspólnot Mieszkaniowych w Słupsku, przy ulicy Prusa 6 ogłasza konkurs ofert na stałe wykonywanie robót remontowych i konserwacyjnych w branży dekarskiej w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku. Oferta wykonawcy powinna zawierać niżej wymienione stawki i założenia wyjściowe do sporządzania kosztorysów powykonawczych: - Stawka 1 r-g (z narzutami Kp i Z) - .......... zł / r-g - Stawka 1 r-g (netto) - ...........zł / r-g - Koszty pośrednie (do R i S) - ............ % - Zysk (R, S + Kp do R i S) - ............ % - Koszty zakupu materiałów (Kz max do 10%) - ............. % (od materiałów wykonawcy) - Podnośnik samochodowy do robót dekarskich - ............. / m-g (cena z narzutami) Akcja "zima" (podać cenę z narzutami Kp+Zysk) - Odśnieżanie dachów płaskich - .............. zł / m2 - Zbicie sopli i odśnieżanie dachów przy użyciu podnośnika - ................zł / m-g (podać cenę pracy sprzętu wraz z kosztem dwóch pracowników) Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. do dnia 31.12.2011r. Termin składania ofert upływa w dniu 29.12.2010r. do godz. 10.00 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "KONKURS - DEKARZE" w sekretariacie DWM PGM Sp. z o.o. ul. Prusa 6 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.12.2010r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego przy Prusa 6.
wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie - Konkurs ofert_ na roboty dekarskie.pdf65,31 kB
Wzór umowy_roboty remontowe i konserwacyjne- dekarskie.pdf123,44 kB
Załącznik nr 1 do umowy - Wykaz wspólnot mieszkaniowych.xls.pdf125,12 kB
Wzory oświadczeń do rob. dekarskich.pdf90,28 kB
Wykaz osób - wzór formularza..pdf50,90 kB
Wykaz robót - wzór formularza..pdf85,32 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2010-12-17, godz. 23:38)
Modyfikacja: Mirosław Dańko (2010-12-17, godz. 23:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626566